Thuộc tính Report

Áp dụng cho

Đối tượng Control

Đối tượng Report

Đối tượng SubForm

Đối tượng SubReport

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Report để tham chiếu đến báo cáo hoặc để tham chiếu đến báo cáo được liên kết với điều khiển báo cáo con.

expression.Report

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này tham chiếu đến một đối tượng báo cáo. Thuộc tính này ở dạng chỉ đọc trong mọi dạng xem.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính này bằng cách sử dụng macro hoặc Visual Basic.

Thuộc tính này thường được sử dụng để tham chiếu đến báo cáo chứa trong một điều khiển báo cáo con.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng tuyển tập Reports, bạn phải chỉ định tên của báo cáo.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ sử dụng thuộc tính Report để tham chiếu đến điều khiển trên một báo cáo con.

Dim curTotalSales As Currency
curTotalSales = Reports!Sales!Employees.Report!TotalSales

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×