Thuộc tính SourceItem

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng ObjectFrame

Bạn có thể sử dụng thuộc tính SourceItem để chỉ định dữ liệu trong tệp được liên kết khi bạn tạo Đối tượng OLE có liên kết. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.SourceItem

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Bạn có thể đặt thuộc tính SourceItem bằng cách chỉ định dữ liệu theo các đơn vị được ứng dụng cung cấp đối tượng nhận diện. Ví dụ: khi bạn liên kết với Microsoft Office Excel 2007, bạn chỉ định cài đặt thuộc tính SourceItem bằng cách sử dụng tham chiếu ô hoặc dải ô như R1C1 hoặc R3C4:R9C22 hoặc dải có tên như Doanh thu.

Lưu ý: Để xác định cú pháp mô tả một đơn vị trong dữ liệu cho một đối tượng cụ thể, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho ứng dụng đã được sử dụng để tạo đối tượng.

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của điều khiển, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Trong Visual Basic, bạn đặt thuộc tính này bằng biểu thức chuỗi.

Thuộc tính OLETypeAllowed của điều khiển phải được đặt thành Được liên kết hoặc Một trong hai khi bạn sử dụng thuộc tính này. Sử dụng thuộc tính SourceDoc của điều khiển để chỉ định tệp cần liên kết.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ tạo ra một đối tượng OLE có liên kết bằng cách sử dụng khung đối tượng tự do có tên là OLE1 và sẽ thay đổi kích cỡ của điều khiển để hiển thị toàn bộ nội dung của đối tượng khi người dùng bấm nút lệnh.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×