Thuộc tính UniqueValues

Bạn có thể sử dụng thuộc tính UniqueValues khi muốn bỏ qua các bản ghi có chứa dữ liệu trùng lặp trong những trường được hiển thị ở Dạng xem biểu dữ liệu. Ví dụ: nếu đầu ra của truy vấn có nhiều trường thì kết hợp giữa các giá trị từ mọi trường đều phải là duy nhất để bản ghi cho trước được tích hợp vào kết quả.

Lưu ý: Thuộc tính UniqueValues chỉ áp dụng cho truy vấn chắp thêm, truy vấn hành động tạo bảng và truy vấn chọn.

Cài đặt

Thuộc tính UniqueValues sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

Yes

Sẽ chỉ hiển thị những bản ghi mà trong đó các giá trị của mọi trường được hiển thị dưới dạng xem Biểu dữ liệu là duy nhất.

No

(Mặc định) Hiển thị tất cả bản ghi.


Bạn có thể đặt thuộc tính UniqueValues trong bảng thuộc tính của truy vấn hoặc trong Dạng xem SQL của Cửa sổ truy vấn.

Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính này khi tạo một truy vấn mới bằng cách sử dụng câu lệnh SQL. Vị từ DISTINCT tương ứng với cài đặt thuộc tính UniqueValues. Vị từ DISTINCTROW tương ứng với cài đặt thuộc tính UniqueRecords.

Ghi chú

Khi bạn đặt thuộc tính UniqueValues thành Yes, kết quả của truy vấn sẽ không thể cập nhật và sẽ không phản ánh các thay đổi sau đó được người dùng khác thực hiện.

Các thuộc tính UniqueValuesUniqueRecords có mối liên quan rằng tại một thời điểm chỉ một trong hai thuộc tính này mới có thể được đặt thành Yes. Ví dụ: khi bạn đặt thuộc tính UniqueValues thành Yes, Microsoft Office Access 2007 sẽ tự động đặt thuộc tính UniqueRecords thành Không. Tuy nhiên, bạn có thể đặt cả hai thành Không. Khi cả hai thuộc tính được đặt thành Không, mọi bản ghi sẽ được trả về.

mẹo

Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một trường, hãy tạo truy vấn tổng.

Ví dụ

Câu lệnh SELECT trong ví dụ này sẽ trả về một danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ có khách hàng. Vì có thể có nhiều khách hàng trong mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ nên nhiều bản ghi có thể có cùng một quốc gia/vùng lãnh thổ trong bảng Khách hàng. Tuy nhiên, mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ chỉ được hiển thị một lần trong kết quả truy vấn.

Ví dụ này sử dụng bảng Khách hàng, trong đó chứa dữ liệu sau đây.

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

Tên công ty

Brazil

Familia Arquibaldo

Brazil

Gourmet Lanchonetes

Brazil

Hanari Carnes

Pháp

Du monde entier

Pháp

Folies gourmandes

Đức

Frankenversand

Ireland

Hungry Owl All-Night Grocers


Câu lệnh SQL này sẽ trả về các quốc gia/vùng lãnh thổ ở bảng sau đây:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Quốc gia/Vùng lãnh thổ được trả về

Brazil

Pháp

Đức

Ireland


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×