Mục lục
×
Thu thập và phân tích dữ liệu về hiệu suất doanh số cho ngày lễ

Doanh thu cho ngày lễ mang lại một phần đáng kể trong doanh thu hàng năm. Điều quan trọng là đặt và theo dõi các mục tiêu bán hàng, đáp ứng ngân sách và lưu giữ thông tin để bạn có thể lập kế hoạch cho thành công. Bạn cần có khả năng phân tích dữ liệu trong quá khứ và xu hướng hiện tại, trực quan hóa kết quả phát hiện của mình để các bên liên quan và liên kết có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Phân tích nhanh dữ liệu doanh số cho ngày lễ của bạn Excel. Bạn có thể tập hợp nhiều dữ liệu để đánh giá sản phẩm, dịch vụ và vị trí được hoạt động tốt nhất. 

Cung cấp thông tin chuyên sâu từ nhiều góc độ bằng cách trình bày dữ liệu trong PivotTable hoặc lập biểu đồ cho dữ liệu trong một PivotChart. Bạn có thể dễ dàng xác định những lĩnh vực nào không đạt mục tiêu doanh số và khu vực nào đã đạt được mục tiêu nào. 

Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ các phát hiện của mình, hãy truyền dữ liệu từ máy Excel vào Power BI. Bảng điều khiển và báo cáo tương tác giúp các bên liên quan dễ dàng nhìn thấy các điểm nổi bật thành công và đánh giá các lĩnh vực cải tiến.

Tô sáng

  • Phân tích dữ liệu, trực quan hóa xu hướng bán hàng và tạo báo cáo nhanh chóng.

  • Trình bày dữ liệu bán hàng ngày lễ phức tạp theo định dạng trực quan để đẩy nhanh quyết định.

  • Xác định các khu vực, sản phẩm và vị trí có thể cần chú ý để đáp ứng các mục tiêu bán hàng trong tương lai.

Tìm hiểu thêm

Phân tích dữ liệu ngay lập tức

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×