Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có nhiều cách để thêm tiêu đề vào trang chiếu của bạn trong PowerPoint. Sử dụng tùy chọn Bố trí để tạo trang chiếu tiêu đề độc lập hoặc để thêm tiêu đề vào trang chiếu có chứa văn bản khác. Bạn cũng có thể sử dụng dạng xem Dàn bài hoặc dải băng Trợ năng để tạo và cập nhật tiêu đề trang chiếu. 

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Bạn có thể sử dụng dải băng Trợ năng để thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề trang chiếu và đảm bảo rằng mọi người đều có thể truy nhập các trang chiếu của mình.

 1. Chọn Xem lại> Kiểm tra Trợ năng. Dải băng Trợ năng được hiển thị và ngăn Trợ năng sẽ mở ở bên phải trang chiếu đã chọn.

 2. Trên dải băng Trợ năng, bung rộng menu Tiêu đề Trang chiếu bằng cách chọn mũi tên thả xuống.Dải băng trợ năng PowerPoint for Windows.

 3. Hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  Lưu ý: Các tùy chọn sẵn có phụ thuộc vào việc chỗ dành sẵn cho tiêu đề tồn tại hay không và loại thành phần được chọn trên trang chiếu.

  • Để di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề, chọn Chỉnh sửa Tiêu đề Trang chiếu.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho tiêu đề vào trang chiếu và di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn, chọn Thêm Tiêu đề Trang chiếu.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho tiêu đề trang chiếu ra và di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn, hãy chọn Thêm Tiêu đề Trang chiếu Ẩn. Vì tiêu đề được đặt ở vị trí ngoài trang chiếu nên sẽ ẩn tiêu đề trong khi trình chiếu nhưng tiêu đề vẫn sẵn dùng để giúp người dùng dẫn hướng hoặc chọn trang chiếu.

  • Nếu không có chỗ dành sẵn cho tiêu đề trên trang chiếu, để cho phép Bộ kiểm Khả năng trợ năng chọn hộp văn bản hoặc hình dạng có vẻ giống nhất với tiêu đề, hãy chọn Đặt làm Tiêu đề Trang chiếu. Điều này sẽ biến đối tượng đã chọn thành tiêu đề trang chiếu của bạn. Nếu có một hộp văn bản hoặc hình dạng khác mà bạn muốn dùng làm tiêu đề, hãy chọn đối tượng, rồi chọn tùy chọn này. Chỉ có thể đặt các đối tượng có văn bản không theo nhóm thành tiêu đề.

  • Chọn nút Tiêu đề Trang chiếu mà không bung rộng menu thả xuống, thực hiện như sau:

   • Nếu một đối tượng có thể được đặt làm tiêu đề được chọn trên trang chiếu thì đối tượng đó được đặt làm tiêu đề trang chiếu (Đặt làm Tiêu đề Trang chiếu).

   • Nếu có tiêu đề nhưng không có đối tượng nào được chọn, con trỏ sẽ di chuyển đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề ( Chỉnhsửa Tiêu đề Trang chiếu).

   • Nếu không có tiêu đề và không có đối tượng nào được chọn, chỗ dành sẵn cho tiêu đề sẽ được thêm vào và con trỏ sẽ di chuyển đến chỗ dành sẵn đó ( ThêmTiêu đề Trang chiếu).

 4. Nhập hoặc chỉnh sửa tiêu đề trang chiếu.

  Mẹo: Để xem lại các tiêu đề trang chiếu bị thiếu hoặc trùng lặp trong bản trình bày, hãy chạy Bộ kiểm tra Trợ năng, rồi kiểm tra ngăn Trợ năng để tìm.

Bạn có thể đặt tên hoặc đổi tên trang chiếu bằng cách sử dụng bố trí trang chiếu có chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 1. Chọn trang chiếu có bố trí bạn sẽ thay đổi để trang chiếu có thể có tiêu đề.

 2. Bấm Trang đầu > trí .

  Tùy chọn Bố trí nằm trên tab Nhà.
 3. Chọn Trang chiếu Tiêu đề cho trang tiêu đề độc lập hoặc chọn Tiêu đề và Nội dung cho một trang chiếu có chứa tiêu đề và hộp văn bản trang chiếu đầy đủ. Nhiều tùy chọn bố trí khác cũng bao gồm tiêu đề. Chọn bản sao phù hợp nhất cho bản trình bày của bạn.

  Trên menu Bố trí, chọn một chủ đề.
 4. Chọn hộp văn bản Bấm để thêm tiêu đề. Nhập tiêu đề của bạn cho trang chiếu đó.

  Trang chiếu với chủ đề bạn đã chọn. Thêm tiêu đề vào hộp văn bản phía trên.

Bạn cũng có thể tạo tiêu đề trang chiếu ở dạng xem Dàn bài. Dạng xem này cũng hiển thị tiêu đề cho mọi trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn.

 1. Bấm Dạng xem > Dạng xem Dàn bài.

  • Trang chiếu không có tiêu đề sẽ không có văn bản ở bên phải số trang chiếu.

   Trang chiếu 1 không có tiêu đề.
  • Nếu trang chiếu của bạn đã có tiêu đề, tiêu đề sẽ xuất hiện bên cạnh số trang chiếu.

   Trang chiếu 2 có tiêu đề.
 2. Bấm vào phía bên phải của số trang chiếu.

 3. Nhập tiêu đề mới của bạn ở đây hoặc cập nhật tiêu đề trang chiếu hiện có. Văn bản của bạn sẽ xuất hiện trên trang chiếu khi bạn nhập văn bản.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng dạng xem Dàn bài làm ghi chú của mình khi trình bày. 

Bạn có thể đặt tiêu đề ra khỏi trang chiếu. Bằng cách đó, trang chiếu có tiêu đề cho các lý do về trợ năng hoặc sắp xếp nhưng bạn sẽ tiết kiệm không gian trên trang chiếu cho những nội dung khác.

 1. Trên tab Xem, chọn Thu phóng, rồi giảm tỷ lệ phần trăm thu phóng xuống khoảng 50% để hiển thị lề bên ngoài trang chiếu. 

 2. Nhập tiêu đề vào hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 3. Trỏ chuột vào viền của hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề để con trỏ trở thành con trỏ di chuyển bốn đầu.  Di chuyển con trỏ

 4. Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên hoặc xuống rồi thả ra ngoài ranh giới của trang chiếu. 

  Tiêu đề trang chiếu được đặt bên ngoài lề trang chiếu hiển thị.

Bạn có thể xác nhận rằng tiêu đề sẽ được ẩn trong khi trình chiếu bằng cách chọn tùy chọn Trình chiếu > Từ Trang chiếu Hiện tại

Nếu bạn muốn ẩn toàn bộ hoặc nhiều tiêu đề trang chiếu của mình, hãy sử dụng dạng xem Trang chiếu Cái để có được tiêu đề đó. Nhân đôi bố trí trang chiếu mà bạn muốn đặt tiêu đề ẩn cho chúng. Sau đó, trên bố trí trùng lặp, di chuyển chỗ dành sẵn của tiêu đề ra ngoài trang chiếu. Sau đó, áp dụng bố trí mới cho các trang chiếu thích hợp.

Ví dụ:

 1. Trên tab Dạng xem của dải băng, trong nhóm Dạng xem bản cái, chọn Trang chiếu cái.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm chuột phải vào bố trí trang chiếu (như Tiêu đề và Bố trí Nội dung)mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn Bố trí Trùng lặp .

 3. Chọn bố trí trùng lặp.

 4. Chọn chỗ dành sẵn cho tiêu đề, kéo nó lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị.

  Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị

  Nếu PowerPoint không cho phép bạn kéo chỗ dành sẵn đến mức đó, hãy sử dụng Chế độ xem > Thu phóng để làm cho khu vực bề mặt trang chiếu nhỏ hơn để có đủ chỗ để di chuyển chỗ dành sẵn hoàn toàn ra khỏi trang chiếu.

 5. Đóng dạng xem Bản cái, rồi trở về dạng xem Thông thường.

 6. Chọn trang chiếu có tiêu đề bạn muốn ẩn. Bấm chuột phải vào chủ đề đó, rồi áp dụng bố trí trang chiếu "tiêu đề ẩn" mà bạn vừa tạo.

  Tiêu đề sẽ di chuyển đến vị trí ngoài trang chiếu nhưng vẫn tồn tại. Bạn có thể xem tiêu đề trang chiếu bằng cách chuyển sang dạng xem Dàn bài.

Nếu bạn muốn có cùng một tiêu đề trên mỗi trang chiếu, bạn có thể nghĩ đến việc những gì PowerPoint chân trang. Để biết hướng dẫn về cách đặt chân trang trên trang chiếu, hãy xem mục Chèn hoặc thay đổi chân trang PowerPoint chiếu.

Việc có tiêu đề trang chiếu có giá trị đối với:

 • Trợ năng    Người khiếm thị sử dụng bộ đọc màn hình sẽ dựa vào các tiêu đề trang chiếu để biết trang chiếu nào là trang chiếu nào.

 • Giúp nhiều tính năngPowerPoint khác nhau hoạt động chính xác    Ý tưởng thiết kế, Áp dụng bố trí và Đặt lại trang chiếu hoạt động tốt hơn trên các trang chiếu có tiêu đề. Chèn Siêu kết nối, Chèn Thu phóng và chiếu tùy chỉnh, tất cả đều tham chiếu đến trang chiếu theo tiêu đề.

PowerPoint chuyên gia Geetesh Bajaj có một bài viết trên site của anh ấy về việc Ẩn Tiêu đề Trang chiếu trong PowerPoint.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Bạn có thể đặt tên hoặc đổi tên trang chiếu bằng cách sử dụng bố trí trang chiếu có chỗ dành sẵn cho tiêu đề

 1. Chọn trang chiếu có bố trí bạn sẽ thay đổi để trang chiếu có thể có tiêu đề.

 2. Bấm Trang đầu > trí .

  Tùy chọn Bố trí nằm trên tab Nhà.
 3. Chọn Trang chiếu Tiêu đề cho trang tiêu đề độc lập hoặc chọn Tiêu đề và Nội dung cho một trang chiếu có chứa tiêu đề và hộp văn bản trang chiếu đầy đủ. Nhiều tùy chọn bố trí khác cũng bao gồm tiêu đề. Chọn bản sao phù hợp nhất cho bản trình bày của bạn.

  Trên menu Bố trí, chọn một chủ đề.
 4. Chọn hộp văn bản Bấm để thêm tiêu đề. Nhập tiêu đề của bạn cho trang chiếu đó.

  Trang chiếu với chủ đề bạn đã chọn. Thêm tiêu đề vào hộp văn bản phía trên.

Bạn cũng có thể tạo tiêu đề trang chiếu ở dạng xem Dàn bài. Dạng xem này cũng hiển thị tiêu đề cho mọi trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn.

 1. Bấm Dạng xem > Dạng xem Dàn bài.

  • Trang chiếu không có tiêu đề sẽ không có văn bản ở bên phải số trang chiếu.

   Trang chiếu 1 không có tiêu đề.
  • Nếu trang chiếu của bạn đã có tiêu đề, tiêu đề sẽ xuất hiện bên cạnh số trang chiếu.

   Trang chiếu 2 có tiêu đề.
 2. Bấm vào phía bên phải của số trang chiếu.

 3. Nhập tiêu đề mới của bạn ở đây hoặc cập nhật tiêu đề trang chiếu hiện có. Văn bản của bạn sẽ xuất hiện trên trang chiếu khi bạn nhập văn bản.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng dạng xem Dàn bài làm ghi chú của mình khi trình bày.

Bạn có thể đặt tiêu đề ra khỏi trang chiếu. Bằng cách đó, trang chiếu có tiêu đề cho các lý do về trợ năng hoặc sắp xếp nhưng bạn sẽ tiết kiệm không gian trên trang chiếu cho những nội dung khác.

 1. Trên tab Xem, chọn Thu phóng, rồi giảm tỷ lệ phần trăm thu phóng xuống khoảng 50% để hiển thị lề bên ngoài trang chiếu. 

 2. Nhập tiêu đề vào hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 3. Trỏ chuột vào viền của hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề để con trỏ trở thành con trỏ di chuyển bốn đầu.  Di chuyển con trỏ

 4. Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên hoặc xuống rồi thả ra ngoài ranh giới của trang chiếu. 

  Tiêu đề trang chiếu được đặt bên ngoài lề trang chiếu hiển thị.

Bạn có thể xác nhận rằng tiêu đề sẽ được ẩn trong khi trình chiếu bằng cách chọn tùy chọn Trình chiếu > Từ Trang chiếu Hiện tại

Nếu bạn muốn ẩn toàn bộ hoặc nhiều tiêu đề trang chiếu của mình, hãy sử dụng dạng xem Trang chiếu Cái để có được tiêu đề đó. Nhân đôi bố trí trang chiếu mà bạn muốn đặt tiêu đề ẩn cho chúng. Sau đó, trên bố trí trùng lặp, di chuyển chỗ dành sẵn của tiêu đề ra ngoài trang chiếu. Sau đó, áp dụng bố trí mới cho các trang chiếu thích hợp.

Ví dụ:

 1. Trên tab Dạng xem của dải băng, trong nhóm Dạng xem bản cái, chọn Trang chiếu cái.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm chuột phải vào bố trí trang chiếu (như Tiêu đề và Bố trí Nội dung)mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn Bố trí Trùng lặp.

 3. Chọn bố trí trùng lặp.

 4. Chọn chỗ dành sẵn cho tiêu đề, kéo nó lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị.

  Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị

  Nếu PowerPoint không cho phép bạn kéo chỗ dành sẵn đến mức đó, hãy sử dụng Chế độ xem > Thu phóng để làm cho khu vực bề mặt trang chiếu nhỏ hơn để có đủ chỗ để di chuyển chỗ dành sẵn hoàn toàn ra khỏi trang chiếu.

 5. Đóng dạng xem Bản cái, rồi trở về dạng xem Thông thường.

 6. Chọn trang chiếu có tiêu đề bạn muốn ẩn. Bấm chuột phải vào chủ đề đó, rồi áp dụng bố trí trang chiếu "tiêu đề ẩn" mà bạn vừa tạo.

  Tiêu đề sẽ di chuyển đến vị trí ngoài trang chiếu nhưng vẫn tồn tại. Bạn có thể xem tiêu đề trang chiếu bằng cách chuyển sang dạng xem Dàn bài.

Nếu bạn muốn có cùng một tiêu đề trên mỗi trang chiếu, bạn có thể nghĩ đến việc những gì PowerPoint chân trang. Để biết hướng dẫn về cách đặt chân trang trên trang chiếu, hãy xem mục Chèn hoặc thay đổi chân trang PowerPoint chiếu.

Việc có tiêu đề trang chiếu có giá trị đối với:

 • Trợ năng    Người khiếm thị sử dụng bộ đọc màn hình sẽ dựa vào các tiêu đề trang chiếu để biết trang chiếu nào là trang chiếu nào.

 • Giúp nhiều tính năngPowerPoint khác nhau hoạt động chính xác    Ý tưởng thiết kế, Áp dụng bố trí và Đặt lại trang chiếu hoạt động tốt hơn trên các trang chiếu có tiêu đề. Chèn Siêu kết nối, Chèn Thu phóng và chiếu tùy chỉnh, tất cả đều tham chiếu đến trang chiếu theo tiêu đề.

PowerPoint chuyên gia Geetesh Bajaj có một bài viết trên site của anh ấy về việc Ẩn Tiêu đề Trang chiếu trong PowerPoint.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Bạn có thể sử dụng dải băng Trợ năng để thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề trang chiếu và đảm bảo rằng mọi người đều có thể truy nhập các trang chiếu của mình.

 1. Chọn Xem lại> kiểm tra trợ năng. Dải băng Trợ năng được hiển thị và ngăn Trợ năng sẽ mở ở bên phải trang chiếu đã chọn.

 2. Trên dải băng Trợ năng, bung rộng menu Tiêu đề Trang chiếu bằng cách chọn mũi tên thả xuống.Dải băng Trợ năng PowerPoint for Mac.

 3. Hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  Lưu ý: Các tùy chọn sẵn có phụ thuộc vào việc chỗ dành sẵn cho tiêu đề tồn tại hay không và loại thành phần được chọn trên trang chiếu.

  • Để di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề, chọn Chỉnh sửa Tiêu đề Trang chiếu.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho tiêu đề vào trang chiếu và di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn, chọn Thêm Tiêu đề Trang chiếu.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho tiêu đề trang chiếu ra và di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn, hãy chọn Thêm Tiêu đề Trang chiếu Ẩn. Vì tiêu đề được đặt ở vị trí ngoài trang chiếu nên sẽ ẩn tiêu đề trong khi trình chiếu nhưng tiêu đề vẫn sẵn dùng để giúp người dùng dẫn hướng hoặc chọn trang chiếu.

  • Nếu không có chỗ dành sẵn cho tiêu đề trên trang chiếu, để cho phép Bộ kiểm Khả năng trợ năng chọn hộp văn bản hoặc hình dạng có vẻ giống nhất với tiêu đề, hãy chọn Đặt làm Tiêu đề Trang chiếu. Điều này sẽ biến đối tượng đã chọn thành tiêu đề trang chiếu của bạn. Nếu có một hộp văn bản hoặc hình khác mà bạn muốn dùng làm tiêu đề, hãy chọn đối tượng đó, rồi chọn Đặt làm Tiêu đề Trang chiếu. Chỉ có thể đặt các đối tượng có văn bản không theo nhóm thành tiêu đề.

  • Chọn nút Tiêu đề Trang chiếu mà không bung rộng menu thả xuống, thực hiện như sau:

   • Nếu một đối tượng có thể được đặt làm tiêu đề được chọn trên trang chiếu thì đối tượng đó được đặt làm tiêu đề trang chiếu (Đặt làm Tiêu đề Trang chiếu).

   • Nếu có tiêu đề nhưng không có đối tượng nào được chọn, con trỏ sẽ di chuyển đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề ( Chỉnhsửa Tiêu đề Trang chiếu).

   • Nếu không có tiêu đề và không có đối tượng nào được chọn, chỗ dành sẵn cho tiêu đề sẽ được thêm vào và con trỏ sẽ di chuyển đến chỗ dành sẵn đó ( ThêmTiêu đề Trang chiếu).

 4. Nhập hoặc chỉnh sửa tiêu đề trang chiếu.

  Mẹo: Để xem lại các tiêu đề trang chiếu bị thiếu hoặc trùng lặp trong bản trình bày, hãy chạy Bộ kiểm tra Trợ năng, rồi kiểm tra ngăn Trợ năng để tìm.

Bạn có thể đặt tên hoặc đổi tên trang chiếu bằng cách sử dụng bố trí trang chiếu có chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 1. Chọn trang chiếu có bố trí bạn sẽ thay đổi để trang chiếu có thể có tiêu đề.

 2. Bấm Trang đầu > trí .

  Tùy chọn Bố trí nằm trên tab Nhà.
 3. Chọn Trang chiếu Tiêu đề cho trang tiêu đề độc lập hoặc chọn Tiêu đề và Nội dung cho một trang chiếu có chứa tiêu đề và hộp văn bản trang chiếu đầy đủ. Nhiều tùy chọn bố trí khác cũng bao gồm tiêu đề. Chọn bản sao phù hợp nhất cho bản trình bày của bạn.

  Trên menu Bố trí, chọn một chủ đề.
 4. Chọn hộp văn bản Bấm để thêm tiêu đề. Nhập tiêu đề của bạn cho trang chiếu đó.

  Trang chiếu với chủ đề bạn đã chọn. Thêm tiêu đề vào hộp văn bản phía trên.

Bạn cũng có thể tạo tiêu đề trang chiếu ở dạng xem Dàn bài. Dạng xem này cũng hiển thị tiêu đề cho mọi trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn.

 1. Bấm Dạng xem > Dạng xem Dàn bài.

  • Trang chiếu không có tiêu đề sẽ không có văn bản ở bên phải số trang chiếu.

   Trang chiếu 1 không có tiêu đề.
  • Nếu trang chiếu của bạn đã có tiêu đề, tiêu đề sẽ xuất hiện bên cạnh số trang chiếu.

   Trang chiếu 2 có tiêu đề.
 2. Bấm vào phía bên phải của số trang chiếu.

 3. Nhập tiêu đề mới của bạn ở đây hoặc cập nhật tiêu đề trang chiếu hiện có. Văn bản của bạn sẽ xuất hiện trên trang chiếu khi bạn nhập văn bản.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng dạng xem Dàn bài làm ghi chú của mình khi trình bày.

Bạn có thể đặt tiêu đề ra khỏi trang chiếu. Bằng cách đó, trang chiếu có tiêu đề cho các lý do về trợ năng hoặc sắp xếp nhưng bạn sẽ tiết kiệm không gian trên trang chiếu cho những nội dung khác.

 1. Trên tab Xem, chọn Thu phóng, rồi giảm tỷ lệ phần trăm thu phóng xuống khoảng 50% để hiển thị lề bên ngoài trang chiếu. 

 2. Nhập tiêu đề vào hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 3. Trỏ chuột vào viền của hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề để con trỏ trở thành con trỏ di chuyển bốn đầu.  Di chuyển con trỏ

 4. Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên hoặc xuống rồi thả ra ngoài ranh giới của trang chiếu. 

  Tiêu đề trang chiếu được đặt bên ngoài lề trang chiếu hiển thị.

Bạn có thể xác nhận rằng tiêu đề sẽ được ẩn trong khi trình chiếu bằng cách chọn tùy chọn Trình chiếu > Từ Trang chiếu Hiện tại

Nếu bạn muốn ẩn toàn bộ hoặc nhiều tiêu đề trang chiếu của mình, hãy sử dụng dạng xem Trang chiếu Cái để có được tiêu đề đó. Nhân đôi bố trí trang chiếu mà bạn muốn đặt tiêu đề ẩn cho chúng. Sau đó, trên bố trí trùng lặp, di chuyển chỗ dành sẵn của tiêu đề ra ngoài trang chiếu. Sau đó, áp dụng bố trí mới cho các trang chiếu thích hợp.

Ví dụ:

 1. Trên tab Dạng xem của dải băng, trong nhóm Dạng xem bản cái, chọn Trang chiếu cái.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm chuột phải vào bố trí trang chiếu (như Tiêu đề và Bố trí Nội dung)mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn Bố trí Trùng lặp.

 3. Chọn bố trí trùng lặp.

 4. Chọn chỗ dành sẵn cho tiêu đề, kéo nó lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị.

  Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên trên và thả ra ngoài đường biên của trang chiếu hiển thị

  Nếu PowerPoint không cho phép bạn kéo chỗ dành sẵn đến mức đó, hãy sử dụng Chế độ xem > Thu phóng để làm cho khu vực bề mặt trang chiếu nhỏ hơn để có đủ chỗ để di chuyển chỗ dành sẵn hoàn toàn ra khỏi trang chiếu.

 5. Đóng dạng xem Bản cái, rồi trở về dạng xem Thông thường.

 6. Chọn trang chiếu có tiêu đề bạn muốn ẩn. Bấm chuột phải vào chủ đề đó, rồi áp dụng bố trí trang chiếu "tiêu đề ẩn" mà bạn vừa tạo.

  Tiêu đề sẽ di chuyển đến vị trí ngoài trang chiếu nhưng vẫn tồn tại. Bạn có thể xem tiêu đề trang chiếu bằng cách chuyển sang dạng xem Dàn bài.

Nếu bạn muốn có cùng một tiêu đề trên mỗi trang chiếu, bạn có thể nghĩ đến việc những gì PowerPoint chân trang. Để biết hướng dẫn về cách đặt chân trang trên trang chiếu, hãy xem mục Chèn hoặc thay đổi chân trang PowerPoint chiếu.

Việc có tiêu đề trang chiếu có giá trị đối với:

 • Trợ năng    Người khiếm thị sử dụng bộ đọc màn hình sẽ dựa vào các tiêu đề trang chiếu để biết trang chiếu nào là trang chiếu nào.

 • Giúp nhiều tính năngPowerPoint khác nhau hoạt động chính xác    Ý tưởng thiết kế, Áp dụng bố trí và Đặt lại trang chiếu hoạt động tốt hơn trên các trang chiếu có tiêu đề. Chèn Siêu kết nối, Chèn Thu phóng và chiếu tùy chỉnh, tất cả đều tham chiếu đến trang chiếu theo tiêu đề.

PowerPoint chuyên gia Geetesh Bajaj có một bài viết trên site của anh ấy về việc Ẩn Tiêu đề Trang chiếu trong PowerPoint.

Sử dụng dải băng Trợ năng để đặt tiêu đề cho trang chiếu 

Bạn có thể sử dụng dải băng Trợ năng để thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề trang chiếu và đảm bảo rằng mọi người đều có thể truy nhập các trang chiếu của mình.

 1. Chọn Xem lại> kiểm tra trợ năng. Dải băng Trợ năng được hiển thị và ngăn Trợ năng sẽ mở ở bên phải trang chiếu đã chọn.

 2. Trên dải băng Trợ năng, bung rộng menu Tiêu đề Trang chiếu bằng cách chọn mũi tên thả xuống.Dải băng trợ năng PowerPoint cho web.

 3. Hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  Lưu ý: Các tùy chọn sẵn có phụ thuộc vào việc chỗ dành sẵn cho tiêu đề tồn tại hay không và loại thành phần được chọn trên trang chiếu.

  • Để di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề, chọn Chỉnh sửa Tiêu đề Trang chiếu.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho tiêu đề vào trang chiếu và di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn, chọn Thêm Tiêu đề Trang chiếu.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho tiêu đề trang chiếu ra và di chuyển con trỏ đến chỗ dành sẵn, hãy chọn Thêm Tiêu đề Trang chiếu Ẩn. Vì tiêu đề được đặt ở vị trí ngoài trang chiếu nên sẽ ẩn tiêu đề trong khi trình chiếu nhưng tiêu đề vẫn sẵn dùng để giúp người dùng dẫn hướng hoặc chọn trang chiếu.

  • Nếu không có chỗ dành sẵn cho tiêu đề trên trang chiếu, để cho phép Bộ kiểm Khả năng Trợ năng chọn hộp văn bản hoặc hình dạng có vẻ giống nhất với tiêu đề, hãy chọn Đặt Làm Tiêu đề Trang chiếu. Điều này sẽ biến đối tượng đã chọn thành tiêu đề trang chiếu của bạn. Nếu có một hộp văn bản hoặc hình khác mà bạn muốn dùng làm tiêu đề, hãy chọn đối tượng đó, rồi chọn Đặt Làm Tiêu đề Trang chiếu. Chỉ có thể đặt các đối tượng có văn bản không theo nhóm thành tiêu đề.

  • Chọn nút Tiêu đề Trang chiếu mà không bung rộng menu thả xuống, thực hiện như sau:

   • Nếu một đối tượng có thể được đặt làm tiêu đề được chọn trên trang chiếu thì đối tượng đó được đặt làm tiêu đề trang chiếu (Đặt làm Tiêu đề Trang chiếu).

   • Nếu có tiêu đề nhưng không có đối tượng nào được chọn, con trỏ sẽ di chuyển đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề ( Chỉnhsửa Tiêu đề Trang chiếu).

   • Nếu không có tiêu đề và không có đối tượng nào được chọn, chỗ dành sẵn cho tiêu đề sẽ được thêm vào và con trỏ sẽ di chuyển đến chỗ dành sẵn đó ( ThêmTiêu đề Trang chiếu).

 4. Nhập hoặc chỉnh sửa tiêu đề trang chiếu.

Mẹo: Để xem lại các tiêu đề trang chiếu bị thiếu hoặc trùng lặp trong bản trình bày, hãy chạy Bộ kiểm tra Trợ năng, rồi kiểm tra ngăn Trợ năng để tìm.

Sử dụng tùy chọn Bố trí để đặt tiêu đề cho trang chiếu

Bạn có thể đặt tên hoặc đổi tên trang chiếu bằng cách sử dụng bố trí trang chiếu có chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 1. Chọn trang chiếu có bố trí bạn sẽ thay đổi để trang chiếu có thể có tiêu đề.

 2. Bấm Trang đầu > trí .

  Nút Bố trí trên tab Trang đầu trong PowerPoint cho web.
 3. Chọn Trang chiếu Tiêu đề cho trang tiêu đề độc lập hoặc chọn Tiêu đề và Nội dung cho một trang chiếu có chứa tiêu đề và hộp văn bản trang chiếu đầy đủ. Nhiều tùy chọn bố trí khác cũng bao gồm tiêu đề. Chọn bản sao phù hợp nhất cho bản trình bày của bạn.

  Hộp thoại Bố trí Trang chiếu trong PowerPoint cho web.
 4. Chọn hộp văn bản Bấm để thêm tiêu đề. Nhập tiêu đề của bạn cho trang chiếu đó.

  Trang chiếu với chủ đề bạn đã chọn. Thêm tiêu đề vào hộp văn bản phía trên.

Đặt tiêu đề trên trang chiếu nhưng ẩn tiêu đề

Bạn có thể đặt tiêu đề ra khỏi trang chiếu. Bằng cách đó, trang chiếu có tiêu đề cho các lý do về trợ năng hoặc sắp xếp nhưng bạn sẽ tiết kiệm không gian trên trang chiếu cho những nội dung khác.

 1. Trên tab Xem, chọn Thu phóng, rồi giảm tỷ lệ phần trăm thu phóng xuống khoảng 50% để hiển thị lề bên ngoài trang chiếu. 

 2. Nhập tiêu đề vào hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề.

 3. Trỏ chuột vào viền của hộp Chỗ dành sẵn cho tiêu đề để con trỏ trở thành con trỏ di chuyển bốn đầu.  Di chuyển con trỏ

 4. Kéo chỗ dành sẵn cho Tiêu đề lên hoặc xuống rồi thả ra ngoài ranh giới của trang chiếu. 

  Tiêu đề trang chiếu được đặt bên ngoài lề trang chiếu hiển thị.

Bạn có thể xác nhận rằng tiêu đề sẽ được ẩn trong khi trình chiếu bằng cách chọn tùy chọn Trình chiếu> Từ Trang chiếu Hiện tại

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×