Tiêu chí ngày không hoạt động trong truy vấn của tôi

Tiêu chí ngày không hoạt động trong truy vấn của tôi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng ngày làm tiêu chí trong truy vấn Access, bạn có thể thấy rằng bạn không có kết quả bạn mong đợi.

Tiêu chí ngày tháng không trả về kết quả đúng

Trong truy vấn Hiển thị ở trên, các tiêu chí > = #1/1/2005 #< #1/1/2010 # sẽ không hoạt động vì nó không hợp lệ. Truy vấn sẽ chạy, nhưng có khả năng kết quả sẽ là sai. Các tiêu chí cần toán tử "Và" giữa các ngày. Các tiêu chí Hiển thị dưới đây, toán tử "Và" sẽ hoạt động như mong muốn:

Chỉ cần nhập tiêu chí ngày tháng

Để thực hiện mọi thứ dễ dàng hơn, thay vì dùng "lớn hơn," "nhỏ hơn," hoặc "bằng" dấu, bạn có thể sử dụng "Từ" với ngày tháng và toán tử "Và" để thực hiện kiểm tra cùng, như thế này:

Giữa #1/1/2005 # và #1/1/2010 #

Thông báo # ký tự (hai dấu thăng) xung quanh các ngày không? Khi bạn nhập một ngày mà truy nhập nhận ra, nó sẽ tự động được đặt trong # ký tự.

Ví dụ về tiêu chí ngày

Điều này cho thấy một số tiêu chí mà sẽ hoạt động và mà sẽ không:

Tiêu chí

Trả về các bản ghi với:

> 12/31/10

Ngày tháng vào hoặc sau ngày 1/1/2011.

< = 6/1/2014

Ngày tháng vào hoặc trước 6/1/2014.

8/25/13

Chỉ ngày 8/25/13.

Giữa 9/1 và 31/12/15

Ngày tháng vào hoặc sau 9/1 của năm hiện tại và trước hoặc 31/12/15.

> 3/31/13 < 7/1/13

Tất cả ngày tháng. Các tiêu chí thiếu toán tử "Và", vì vậy nó không lọc các kết quả nào.

Giữa 3/1/10 và 1/1/05

Ngày tháng vào hoặc sau khi 1/1/05 và trên hoặc trước 3/1/10. Không quan trọng sau ngày được nhập trong các tiêu chí trước ngày trước đó.

Ví dụ về định dạng ngày rằng truy nhập nhận ra

Đây là một vài nhiều định dạng ngày tháng mà bạn có thể sử dụng trong ô tiêu chí :

Định dạng

Ví dụ

m/d/yyyy

5/10/2013

m/d

10/5

Access sử dụng năm hiện tại nếu bạn không xác định một.

d-mmm-yyyy

5 tháng 10 năm 2013

m-d-yyyy

3-7-1990

Hãy xem ví dụ về dùng ngày làm tiêu chí trong truy vấn Access cho nhiều cách để sử dụng ngày tháng làm tiêu chí truy vấn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×