Tiêu chí truy vấn, phần 1: Thể đặc thù!

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đây là phần 1 của một chuỗi 3-phần về cách sử dụng tiêu chí trong truy vấn.

Truy vấn là một phần cơ bản của phát triển và sử dụng bất kỳ cơ sở dữ liệu. Ngoài việc cung cấp cách thức để thực hiện thay đổi số lượng lớn dữ liệu của bạn, họ là cách bạn đặt câu hỏi về dữ liệu đó. Truy vấn tiêu chí trợ giúp bạn làm cho câu hỏi của bạn cụ thể hơn – để thay vì yêu cầu "Ngày sinh của các liên hệ của tôi là gì?" bạn có thể yêu cầu "sinh nhật có tới tháng tiếp theo?"

Hãy xem những câu hỏi trong Access. Câu hỏi đầu tiên là một truy vấn rất đơn giản của một bảng duy nhất (liên hệ). Nó chỉ yêu cầu Access để chọn tên và ngày sinh của tất cả mọi người trong bảng:

Thiết kế truy vấn mà không có tiêu chí nào

Khi tôi chạy truy vấn, tôi có thể danh sách đầy đủ:

Trả về tất cả các bản ghi trong truy vấn mà không có tiêu chí nào

Công cụ rất cơ bản. Trong ví dụ cụ thể này, tôi không có một danh sách lớn để xem xét, nhưng giả sử nếu tôi có hàng trăm liên hệ của bạn. Tôi có thể sẽ không thể muốn cứu tất cả các sinh nhật của họ thường xuyên. Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào tôi có thể sử dụng một tiêu chí để đặt câu hỏi ích: sinh nhật có là tháng này?

Đây là một lần nữa, thiết kế truy vấn chỉ thời điểm này, tôi đã thêm một biểu thức trong hàng tiêu chí của trường DOB:

Biểu thức trong hàng Tiêu chí cho trường DOB

Ngay khi tôi chạy truy vấn, tôi chỉ nhìn thấy người khác có sinh nhật là tháng này:

Tiêu chí truy vấn trả về những nhân viên có sinh nhật trong tháng hiện tại

Bạn có thể đọc thêm về cách làm việc tiêu chí truy vấn và nhận được một tập hợp đầy đủ của ví dụ trong bài viết ví dụ về tiêu chí truy vấn.

Tiếp theo: trong phần 2 của chuỗi 3-phần này, tìm hiểu về cách sử dụng các ký tự như toán tử và ký tự đại diện làm tiêu chí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×