Tìm các bản ghi trùng lặp bằng truy vấn

Tìm các bản ghi trùng lặp bằng truy vấn

Dữ liệu trùng lặp thường xảy ra khi có nhiều người dùng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access cùng một lúc hoặc nếu cơ sở dữ liệu không được thiết kế để kiểm tra trùng lặp. Dữ liệu trùng lặp có thể là nhiều bảng có chứa cùng một dữ liệu hoặc hai bản ghi chỉ có chứa một vài trường (cột) với dữ liệu tương tự như nhau. Đây là cách để bạn tìm các bản ghi trùng lặp cho cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Tìm bản ghi trùng lặp

Để tìm bản ghi trùng lặp bằng Trình hướng dẫn Truy vấn, hãy làm theo những bước sau.

  1. Trên tab Tạo, trong nhóm Truy vấn, bấm vào Trình hướng dẫn Truy vấn

  2. Trong hộp thoại Truy vấn Mới, bấm Tìm Trình hướng dẫn Truy vấn Trùng lặp > OK.

  3. Trong danh sách các bảng, hãy chọn bảng mà bạn muốn dùng rồi bấm Tiếp.

  4. Chọn những trường mà bạn muốn so khớp rồi bấm Tiếp.

  5. Trong danh sách các trường sẵn có, hãy chọn một hoặc nhiều trường chứa dữ liệu và bạn muốn cập nhật rồi bấm Tiếp.

  6. Chấp nhận tên truy vấn theo gợi ý hoặc nhập tên khác, rồi bấm Hoàn tất để chạy truy vấn.

Sau khi đã định vị được bản ghi trùng lặp, bạn có thể chỉnh sửa hoặc Xóa bản ghi trùng lặp bằng truy vấn.

Để định vị các bản ghi trùng lặp từ nhiều bảng, hãy tạo truy vấn hợp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×