Tính tổng các giá trị trong PivotTable

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tổng hợp (tính tổng) các giá trị trong PivotTable, bạn có thể dùng các hàm tổng hợp như Sum, Count và Average.

Hàm Sum được dùng mặc định cho giá trị số trong trường giá trị mà bạn đặt trong PivotTable của bạn, còn đây là cách để chọn một hàm tổng hợp khác:

 1. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào trường giá trị bạn muốn thay đổi, rồi bấm Tóm tắt Giá trị Theo.

  Một trường giá trị số trong PivotTable sử dụng Sum theo mặc định

 2. Bấm vào hàm tổng hợp bạn muốn.

  Lưu ý: Hàm tổng hợp không sẵn dùng trong những PivotTable vốn dựa vào dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP).

  Sử dụng hàm tổng hợp này:

  Để tính toán :

  Sum

  Tổng của các giá trị. Hàm này được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị dạng số. Nếu trường của bạn chứa ô trống hoặc giá trị không phải là số (văn bản, ngày hoặc Boolean) khi bạn đặt nó trong khu vực Giá trị của Danh sách Trường, PivotTable sử dụng hàm Count dành cho trường.

  Sau khi bạn đã đặt trường trong khu vực Giá trị, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp để Tính tổng, và bất kỳ ô trống hoặc các giá trị không phải là số được thay đổi thành 0 trong PivotTable để chúng có thể được cộng lại.

  Count

  Số lượng các giá trị không trống. Hàm tổng hợp Count hoạt động giống như hàm COUNTA. Hàm Count được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị không phải dạng số hoặc trống.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

  Distinct Count

  Số lượng các giá trị duy nhất. Hàm tổng hợp này chỉ hoạt động khi bạn dùng Mô hình Dữ liệu trong Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu ngoài

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Hiển thị hoặc ẩn tổng phụ và tổng cộng trong PivotTable

Tính toán tỷ lệ phần trăm cho tổng phụ trong PivotTable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×