Mục lục
×
Excel dành cho web
Excel dành cho web

Tự hoàn tất có Xem trước

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Khi bạn nhập dữ liệu có một mẫu, chẳng hạn như tách tên đầy đủ thành tên và họ, bạn có thể sử dụng tính năng tô Flash trong Excel cho web để tiết kiệm thời gian và có Excel sẽ điền vào dữ liệu cho bạn.

  1. Nhập một vài ví dụ để hiển thị một mẫu hình rõ ràng.

  2. Chọn dữ liệu > và Excel tự động điền vào dữ liệu của bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng Tự hoàn tất có Xem trước trong Excel

hỗ trợ https://support.office.com/en-us/excelđào tạo về Excel

Office cho web bắt đầu nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×