TIMEVALUE (Hàm TIMEVALUE)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số thập phân của thời gian được đại diện bởi một chuỗi văn bản. Số thập phân là một giá trị từ 0 (không) đến 0.99999999, thể hiện thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 sa) đến 23:59:59 (11:59:59 ch).

Cú pháp

TIMEVALUE (time_text)

Time_text    là một chuỗi văn bản đại diện cho một thời gian trong bất kỳ một trong các định dạng bảng tính thời gian; Ví dụ, "6:45 ch." và "18:45" chuỗi văn bản bên trong dấu ngoặc kép đại diện cho thời gian.

Chú thích

Thông tin ngày trong time_text được bỏ qua.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=TIMEVALUE("2:24 SA")

Phần thập phân của một ngày, thời gian (0,1)

= TIMEVALUE("22-Aug-2008 6:35 AM")

Phần thập phân của một ngày, thời gian (0.274305556)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×