Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ bong bóng

Biểu đồ bong bóng là một biến thể của biểu đồ tán xạ, trong đó các điểm dữ liệu được thay thế bằng bong bóng và kích thước bổ sung của dữ liệu được đại diện trong kích cỡ của bong bóng. Cũng giống như biểu đồ tán xạ, biểu đồ bong bóng không sử dụng trục thể loại — cả trục ngang và dọc là các trục giá trị. Ngoài các giá trị x và giá trị y được vẽ trong biểu đồ tán xạ, một biểu đồ bong bóng lô x giá trị, giá trị y và z (kích cỡ) các giá trị.

Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng thay vì biểu đồ tán xạ nếu dữ liệu của bạn có ba chuỗi dữ liệu có chứa một tập hợp giá trị. Kích cỡ của bong bóng được xác định bởi các giá trị trong chuỗi dữ liệu thứ ba. Biểu đồ bong bóng thường được dùng để trình bày dữ liệu tài chính. Các kích cỡ bong bóng khác nhau có ích đối với trực quan nhấn mạnh các giá trị cụ thể.

Để tạo biểu đồ bong bóng, hãy sắp xếp dữ liệu của bạn trong các hàng hoặc cột trên một trang tính để các giá trị x được liệt kê trong hàng hoặc cột đầu tiên và giá trị y tương ứng cũng như kích cỡ bong bóng (z) được liệt kê trong các hàng hoặc cột liền kề. Ví dụ, sắp xếp dữ liệu trang tính của bạn như được hiển thị trong hình ảnh sau đây.

Biểu đồ bong bóng

Trong biểu đồ bong bóng này, số lượng sản phẩm được hiển thị dọc theo trục ngang, số lượng doanh số sẽ được hiển thị dọc theo trục dọc và tỷ lệ phần trăm chia sẻ thị trường được đại diện bởi kích cỡ của các bong bóng.

Cân nhắc sử dụng biểu đồ bong bóng khi dữ liệu của bạn bao gồm:

 • Ba giá trị cho mỗi điểm dữ liệu    Ba giá trị là bắt buộc đối với mỗi bong bóng. Những giá trị này có thể nằm trong các hàng hoặc cột trên trang tính, nhưng chúng phải theo thứ tự sau: giá trị x, giá trị y, rồi có giá trị z.

 • Nhiều chuỗi dữ liệu    Kiểm tra nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ bong bóng (nhiều chuỗi bong bóng) tương tự như hình chuỗi nhiều dữ liệu trong biểu đồ tán xạ (nhiều chuỗi phân tán). Biểu đồ tán xạ sử dụng bộ giá trị x và giá trị y, nhưng biểu đồ bong bóng dùng bộ giá trị x, giá trị y và các giá trị z.

Khi bạn tạo biểu đồ bong bóng, bạn có thể chọn Hiển thị bong bóng theo định dạng 2-D hoặc có hiệu ứng 3-D.

Biểu đồ bong bóng và bong bóng có hiệu ứng 3-D

Đầu trang

Tạo biểu đồ bong bóng dựng hình

Biểu đồ bong bóng đã định dạng

Vì vậy, chúng tôi đã tạo biểu đồ bong bóng này như thế nào? Quy trình sau đây sẽ giúp bạn tạo biểu đồ bong bóng với kết quả tương tự. Đối với biểu đồ này, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu trang tính ví dụ. Bạn có thể sao chép dữ liệu này vào trang tính của mình hoặc bạn có thể sử dụng dữ liệu của riêng mình.

 1. Sao chép dữ liệu trang tính ví dụ vào một trang tính trống hoặc mở trang tính có chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong một biểu đồ bong bóng.

  Để sao chép dữ liệu trang tính ví dụ

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Số lượng sản phẩm

  Doanh số

  Tỷ lệ phần trăm chia sẻ thị trường

  2

  5

  $5,500

  3

  3

  14

  $12.200

  12%

  4

  31

  $60.000

  33%

  5

  7

  $24.400

  10 %

  6

  08

  $32.000

  42%

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít nhất bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo một biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ sẽ không vẽ bong bóng đúng.

 2. Chọn dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Lưu ý: Tốt nhất là không bao gồm các đầu đề hàng hoặc cột trong vùng chọn. Nếu bạn chọn đầu đề với dữ liệu của mình, biểu đồ có thể tạo ra kết quả không chính xác.

 3. Trên tab chèn , trong nhóm biểu đồ , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh biểu đồ phân tán.

  Chọn mũi tên bên cạnh biểu đồ tán xạ

 4. Chọn hình bong bóng có biểu tượng hiệu ứng 3-D.

 5. Bấm vào vùng biểu đồ biểu đồ. Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ.

 6. Bên dưới công cụ biểu đồ, trên tab thiết kế , trong nhóm kiểu biểu đồ , hãy bấm vào kiểu biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

 7. Nếu bạn thấy chú giải trên biểu đồ, hãy bấm vào chú giải, rồi nhấn DELETE.

 8. Để thay đổi kích cỡ của biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy chọn kích cỡ hình bạn muốn trong hộp chiều cao và chiều rộng hình dạng, rồi nhấn Enter.

  Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 3,5 " cho cả chiều cao và chiều rộng hình dạng.

  Ảnh Ribbon Outlook

 9. Để định dạng và đặt tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, hãy bấm vùng biểu đồ, rồi thực hiện như sau:

  1. Trong biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi nhập văn bản bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập nghiên cứu chia sẻ thị trường ngành.

  2. Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề, chọn phông chữ, rồi nhập kích cỡ bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 12.

  3. Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ với vùng vẽ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 10. Để thêm tiêu đề trục ngang, hãy bấm vào vùng biểu đồ của biểu đồ, rồi thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào dấu cộng bên cạnh biểu đồ

  2. Chọn tiêu đề trục, rồi chọn theo chiều ngang chính.

  3. Chọn hộp văn bản tiêu đề trục, rồi nhập văn bản của bạn.

   Menu thành phần biểu đồ

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã gõ số lượng sản phẩm.

 11. Bấm vào trục dọc hoặc chọn nó từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm vùng chọn hiện tại , hộp thành phần biểu đồ ).

 12. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 13. Bên dưới tùy chọn trục, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Đối với tối thiểu, hãy nhập 0 (không).

  2. Đối với tối đa, hãy nhập số mà bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

 14. Trong hộp thoại định dạng trục , bấm vào số.

 15. Bên dưới số, trong hộp vị trí thập phân , nhập 0 (không), rồi bấm vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải, rồi bấm vào đóng.

 16. Để áp dụng hiệu ứng định dạng đặc biệt cho vùng vẽ, khu vực biểu đồ, tiêu đề biểu đồ hoặc trục dọc của biểu đồ, hãy bấm vào thành phần biểu đồ đó, hoặc chọn nó từ danh sách thành phần biểu đồ (tabđịnh dạng , nhóm vùng chọn hiện tại , hộp thành phần biểu đồ ), rồi thực hiện như sau:

  1. Trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm vào nút xem thêm bên cạnh hiệu ứng hình dạng.

  2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

 17. Nếu bạn muốn sử dụng các màu chủ đề khác với chủ đề mặc định được áp dụng cho sổ làm việc của mình, hãy làm như sau:

  1. Trên tab bố trí trang , trong nhóm chủ đề , hãy bấm chủ đề.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Bấm vào chủ đề bạn muốn sử dụng. (Di chuột qua từng chủ đề để xem bản xem trước về cách chủ đề sẽ xuất hiện khi được áp dụng cho biểu đồ của bạn.)

Bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác. Để biết thêm thông tin, hãy đi đến lưu biểu đồ tùy chỉnh dưới dạng mẫu.

Đầu trang

Tạo biểu đồ bong bóng dựng hình

Biểu đồ bong bóng đã định dạng

Vì vậy, chúng tôi đã tạo biểu đồ bong bóng này như thế nào? Quy trình sau đây sẽ giúp bạn tạo biểu đồ bong bóng với kết quả tương tự. Đối với biểu đồ này, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu trang tính ví dụ. Bạn có thể sao chép dữ liệu này vào trang tính của mình hoặc bạn có thể sử dụng dữ liệu của riêng mình.

 1. Sao chép dữ liệu trang tính ví dụ vào một trang tính trống hoặc mở trang tính có chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong một biểu đồ bong bóng.

  Cách sao chép dữ liệu trang tính mẫu

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Số lượng sản phẩm

  Doanh số

  Tỷ lệ phần trăm chia sẻ thị trường

  2

  5

  $5,500

  3

  3

  14

  $12.200

  12%

  4

  31

  $60.000

  33%

  5

  7

  $24.400

  10 %

  6

  08

  $32.000

  42%

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít nhất bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo một biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ sẽ không vẽ bong bóng đúng.

 2. Chọn dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Lưu ý: Tốt nhất là không bao gồm các đầu đề hàng hoặc cột trong vùng chọn. Nếu bạn chọn đầu đề với dữ liệu của mình, biểu đồ có thể tạo ra kết quả không chính xác.

 3. Trên tab chèn , trong nhóm biểu đồ , bấm vào biểu đồ khác.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Bên dưới bong bóng, bấm vào bong bóng có hiệu ứng 3-D.

 5. Bấm vào vùng biểu đồ biểu đồ.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 6. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu biểu đồ, bấm vào kiểu biểu đồ bạn muốn sử dụng.

  Kiểu Biểu đồ trên Ribbon Excel

  Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng kiểu 29.

 7. Trên biểu đồ, hãy bấm vào chú giải, rồi nhấn DELETE.

 8. Để thay đổi kích cỡ của biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy chọn kích cỡ hình bạn muốn trong hộp chiều cao và chiều rộng hình dạng, rồi nhấn Enter.

  Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 3,5 " cho cả chiều cao và chiều rộng hình dạng.

  Ảnh Ribbon Outlook

 9. Để thêm, định dạng và đặt tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, hãy bấm vào vùng biểu đồ, rồi thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi bấm vào biểu đồ trênđây.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Trong biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi nhập văn bản bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập nghiên cứu chia sẻ thị trường ngành.

  3. Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề, rồi nhập kích cỡ bạn muốn trong hộp kích cỡ trên menu lối tắt.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 12.

  4. Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ với vùng vẽ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 10. Để thêm tiêu đề trục ngang, hãy bấm vào vùng biểu đồ của biểu đồ, rồi thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm vào tiêu đề trục, rồi bấm vào tiêu đề trục ngang chính, rồi bấm vào tiêu đề bên dưới trục.

  2. Bấm vào tiêu đề trục ngang, nhập văn bản bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã gõ số lượng sản phẩm.

 11. Bấm vào trục dọc hoặc chọn nó từ danh sách các thành phần biểu đồ (tabbố trí , nhóm vùng chọn hiện tại , hộp thành phần biểu đồ ).

 12. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 13. Bên dưới tùy chọn trục, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Để tối thiểu, hãy chọn tùy chọn đã khắc phục, rồi nhập 0 (không) trong hộp cố định .

  2. Đối với tối đa, hãy chọn tùy chọn đã khắc phục, rồi nhập số bạn muốn trong hộp cố định .

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

 14. Trong hộp thoại định dạng trục , bấm vào số.

 15. Bên dưới số, trong hộp vị trí thập phân , nhập 0 (không), rồi bấm đóng.

 16. Để áp dụng hiệu ứng định dạng đặc biệt cho vùng vẽ, khu vực biểu đồ, tiêu đề biểu đồ hoặc trục dọc của biểu đồ, hãy bấm vào thành phần biểu đồ đó, hoặc chọn nó từ danh sách thành phần biểu đồ (tabbố trí , nhóm vùng chọn hiện tại , hộp thành phần biểu đồ ), rồi thực hiện như sau:

  1. Trên tab định dạng , trong nhóm kiểu hình dạng , bấm vào nút xem thêm Nút Xem thêm .

  2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng hiệu ứng tinh tế-dấu 4 cho vùng vẽ, hiệu ứng dữ dội-dấu 4 cho khu vực biểu đồ, hiệu ứng tinh tế-dấu 4 cho tiêu đề biểu đồ và dòng dữ dội-dấu 6 cho trục dọc.

 17. Nếu bạn muốn sử dụng các màu chủ đề khác với chủ đề mặc định được áp dụng cho sổ làm việc của mình, hãy làm như sau:

  1. Trên tab bố trí trang , trong nhóm chủ đề , hãy bấm chủ đề.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Bên dưới tích hợp sẵn, hãy bấm vào chủ đề mà bạn muốn sử dụng.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng chủ đề Foundry .

Đầu trang

Lưu biểu đồ dưới dạng mẫu

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Nhập tên cho mẫu vào hộp Tên tệp.

  Mẹo: Trừ khi bạn chỉ định một thư mục khác, tệp mẫu (. crtx) sẽ được lưu trong thư mục biểu đồ và mẫu trở nên sẵn dùng trong các mẫu trong hộp thoại chèn biểu đồ (tabchèn , nhóm biểu đồ , công cụ khởi động hộp thoại Ảnh nút ) và hộp thoại thay đổi loại biểu đồ (thiết kế tab, nhập nhóm, thay đổi loại biểu đồ).

  Để biết thêm thông tin về cách áp dụng mẫu biểu đồ, hãy xem lưu biểu đồ tùy chỉnh dưới dạng mẫu.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào vùng biểu đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×