Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Trình quản lý Hỏi đáp của Lync

Trình quản lý Hỏi đáp của Lync (hỏi và trả lời) cung cấp môi trường có cấu trúc để trả lời câu hỏi trong một cuộc họp. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các cuộc họp lớn trong đó diễn giả có thể trả lời câu hỏi trong lúc người nào đó đang trình bày nội dung cuộc họp.

Hãy nhớ rằng người dự có thể đặt câu hỏi, nhưng chỉ có diễn giả mới có thể trả lời.

Bắt đầu Trình quản lý Hỏi đáp

Bất kỳ diễn giả nào trong cuộc họp cũng có thể bắt đầu Trình quản lý Hỏi đáp và trả lời câu hỏi. Nếu bạn đang tham dự cuộc họp hãy xem Dùng Trình quản lý Hỏi đáp với tư cách người dự.

  1. Trong Cuộc họp Lync, chỉ đến biểu tượng bản trình bày (màn hình), rồi bấm Hỏi đáp.

Ảnh chụp màn hình của Trình quản lý Hỏi đáp

Nếu hiện không có nội dung nào khác được trình bày, phần nội dung mở ra và hiển thị trình quản lý Hỏi đáp cho tất cả người dự. Nếu các nội dung khác hiện hoạt, tab Q&A hiển thị dưới dạng một tab mới kế bên tab Trình bày.

IM Cuộc họp được tắt theo mặc định cho đến khi bạn dừng Trình quản lý Hỏi đáp.

Ảnh chụp màn hình của cửa sổ Trình quản lý Hỏi đáp

  1. Khi gửi một câu hỏi, bất kỳ diễn giả nào cũng có thể bấm Trả lời và nhập một câu trả lời. Rồi nhấn Enter trên bàn phím để đăng câu trả lời.

Ảnh chụp màn hình của câu hỏi

Nếu bạn đang trình bày nội dung mà có một câu hỏi được gửi đến, bạn sẽ thấy thông báo về câu hỏi mới đó. Bạn có thể bấm tab Q&A bất kỳ lúc nào để trả lời câu hỏi rồi trở lại tab Trình bày để tiếp tục bản trình bày của bạn.

  1. Nếu bạn bắt đầu nhập câu trả lời nhưng lại đổi ý, hãy bấm Hủy bỏ để trả lời sau hoặc để cho diễn giả khác giải đáp câu hỏi.

  2. Bấm tab Chưa trả lời để lọc ra những câu hỏi vẫn chưa được trả lời.

  3. Vào cuối phiên, hãy bấm Dừng Hỏi đáp. Khi Lync hỏi liệu bạn có muốn bật IM, hãy bấm Cho phép Tất cả IM Cuộc họp hoặc bấm X trên thông báo nếu bạn muốn tắt IM.

Ảnh chụp màn hình thông báo Hỏi đáp đã đóng

  1. Nếu bạn muốn có bản ghi phiên Hỏi đáp, bấm Lưu dưới dạng, gõ vào một tên và lưu tệp trên máy tính của bạn. Hỏi đáp được lưu vào Notepad và chứa các câu hỏi, câu trả lời, tem thời gian và tên của những người dự cũng như diễn giả đã tham dự.

Dùng Trình quản lý Hỏi đáp với tư cách người dự

Khi một diễn giả chia sẻ phiên Hỏi đáp, tất cả những người dự cuộc họp có thể xem và đặt câu hỏi. Hãy nhớ rằng bạn có thể chuyển đổi giữa các tab Q&A và Trình bày bất kỳ lúc nào trong suốt cuộc họp.

  1. Nhập câu hỏi vào ô Đặt câu hỏi.

  2. Khi câu hỏi được trả lời, bạn sẽ thấy câu trả lời bên dưới câu hỏi.

  3. Nếu bạn chỉ muốn xem câu hỏi, hãy bấm tab Câu hỏi của tôi.

  4. Để có một bản sao cục bộ về câu hỏi và câu Trả lời, bấm Lưu dưới dạng…, và chọn một vị trí trên máy tính của bạn.

Ảnh chụp màn hình của Trình quản lý Hỏi đáp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×