Trình soạn thảo nâng cao Power query

Nếu bạn muốn điều chỉnh các truy vấn Power query theo cách thủ công, bạn có thể mở trình soạn thảo nâng cao. Từ trình soạn thảo Power query, đi đến trang chủ > truy vấn > trình soạn thảo nâng cao. Trình soạn thảo nâng cao sẽ mở và hiển thị truy vấn hiện hoạt của bạn, nơi bạn có thể chỉnh sửa. 

Lưu ý: Trước khi tìm cách sửa đổi các truy vấn theo cách thủ công, trước tiên bạn nên làm quen với ngôn ngữ công thức Power query M.

Xem thêm

Tải & biến đổi trong Excel

Tìm hiểu về các công thức Power Query

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×