Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Gửi tin nhắn

     Gửi và đọc tin nhắn

     Sử dụng biên nhận đã đọc cho tin nhắn trong Teams

     Sử dụng các câu trả lời được đề xuất để trả lời thư

     Gửi tệp, ảnh hoặc liên kết

     Gửi cấu phần Vòng lặp

     Chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc trò chuyện

     Trả lời một tin nhắn cụ thể trong trò chuyện

     Sử dụng các đề xuất tệp để chia sẻ nội dung 

     Quay video clip trong Teams

     Sử dụng dự đoán văn bản để nhập nhanh hơn

     Gửi chủ đề Viva trong cuộc trò chuyện trong Teams

     Lên lịch tin nhắn trò chuyện trong Teams

 Quản lý thư

     Định dạng tin nhắn

     Chỉnh sửa hoặc xóa tin đã gửi

     Sao chép và dán trong tin nhắn

     Xóa chuỗi trò chuyện trong Teams

     Đánh dấu thư là đã lưu hoặc chưa đọc

     Đánh dấu tin nhắn là quan trọng hoặc khẩn cấp

     Ghim tin nhắn trò chuyện lên đầu cuộc trò chuyện

     Dịch tin nhắn

     Thay đổi giãn cách tin nhắn trò chuyện của bạn

Giao lưu với cộng đồng

     Thêm hoặc mời người bên ngoài tổ chức của bạn tham gia trò chuyện

     Gửi biểu tượng cảm xúc, GIF hoặc nhãn dán trong Teams

     Thích hoặc phản ứng với thư

     Gửi lời khen ngợi tới mọi người

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×