Trải nghiệm được kết nối trong Office

Microsoft 365 có một số tính năng hữu ích được hỗ trợ bởi dịch vụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây, mà chúng tôi gọi là "trải nghiệm được kết nối", cung cấp các chức năng cần thiết cho những tính năng này. Chúng bao gồm:

Trải nghiệm phân tích nội dung của bạn

Đây là trải nghiệm sử dụng nội dung Office của bạn để cung cấp đề xuất thiết kế, đề xuất điều chỉnh, dữ liệu thông tin chuyên sâu và các tính năng tương tự. PowerPoint Designer, Dictate và Translator là các ví dụ về loại trải nghiệm này. 

Ví dụ, nếu bạn yêu cầu chúng tôi dịch văn bản của bạn sang ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ phải gửi văn bản đó tới dịch vụ dịch được tự động hóa và nó sẽ tự động dịch văn bản của bạn thành ngôn ngữ được yêu cầu và gửi lại về cho bạn.

Lưu ý: Để có danh sách đầy đủ hơn về những trải nghiệm được kết nối này, hãy xem mục Trải nghiệm được kết nối trong Office.

Trải nghiệm tải xuống nội dung trực tuyến

Đây là trải nghiệm giúp bạn tìm kiếm và tải xuống nội dung trực tuyến, bao gồm các mẫu, hình ảnh, mô hình 3D,trợ giúp Office, video và các tài liệu tham khảo để cải thiện tài liệu của bạn. Các dạng dữ liệu phong phú của Excel hoặc thông tin thời tiết của Outlook là các ví dụ về loại trải nghiệm này.

Ví dụ, để cung cấp cho bạn dự báo thời tiết dành cho hai ngày tiếp theo, Outlook sẽ kết nối với Bing để truy xuất dữ liệu liên quan thời tiết.

Lưu ý: Để có danh sách đầy đủ hơn về những trải nghiệm được kết nối này, hãy xem mục Trải nghiệm được kết nối trong Office.

Việc kiểm soát các trải nghiệm

Các trải nghiệm kết nối này được tích hợp trong Office.  Nếu bạn muốn tắt những trải nghiệm này, hãy đi đến bất kỳ ứng dụng Microsoft 365 nào-chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint-và đi đến tài khoản> tệp> quản lý thiết đặt (trong Outlook đó bên dưới tài khoản Office). Tại đây, bạn có thể tắt hoặc bật một trong các mục (hoặc cả hai).  

Để biết thêm thông tin, hãy xem: Thiết đặt Quyền riêng tư tài khoản.

Ngoài ra, có một thiết đặt có thể cho phép bạn tắt các trải nghiệm kết nối này, đồng thời cũng sẽ tắt luôn các các trải nghiệm kết nối khác, chẳng hạn như tài liệu đồng tác giả và dung lượng lưu trữ tệp trực tuyến. Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng thiết đặt này để tắt trải nghiệm kết nối, một số chức năng dịch vụ Office sẽ vẫn sẵn dùng, chẳng hạn như hộp thư của bạn trong Outlook, cũng như một số ít dịch vụ cần thiết để Office hoạt động và không thể bị vô hiệu hóa, ví dụ như dịch vụ cấp phép giúp xác nhận rằng bạn được cấp phép đúng cách để sử dụng Office. Trên máy Mac, những dịch vụ cần thiết này cũng bao gồm OneNote đồng bộ với OneDrive. Dữ liệu dịch vụ cần thiết về các dịch vụ này được thu thập và gửi đến Microsoft, bất kể mọi cài đặt khác mà bạn đã cấu hình.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin hãy xem mục Dữ liệu dịch vụ cần thiết cho OfficeDịch vụ cần thiết cho Office.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×