Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không có Skype for Business trên máy tính của bạn, hoặc không có tài khoản Skype for Business , bạn có thể sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App để gia nhập cuộc họp Skype for Business từ trình duyệt của bạn. Dưới đây là một số chủ đề trợ giúp để giúp bạn bắt đầu.

Lưu ý: Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn được thiết lập, bạn sẽ sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App để gia nhập cuộc họp.

Bắt đầu

Ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App) là gì?

Các nền tảng được hỗ trợ cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Đặt tùy chọn thiết bị âm thanh trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Đặt tùy chọn thiết bị video trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Bắt đầu nhanh: Ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Cuộc họp

Gia nhập cuộc họp Skype với ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Chia sẻ và trình bày nội dung từ ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Khám phá phòng họp Skype cuộc họp App (Skype for Business Web App)

Kết nối với cuộc họp Skype bằng điện thoại với ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Skype for Business Web Scheduler

Cài đặt

Đặt tùy chọn ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Đặt tùy chọn âm thanh cuộc họp trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Lưu thiết đặt cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Khắc phục sự cố

Bạn gặp sự cố khi cài đặt bổ trợ Skype for Business Web App?

Lưu Nhật ký trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Cho phép cookie cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Bật JavaScript cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Tắt bộ lọc ActiveX cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×