Trợ giúp dành cho bổ trợ Excel cho Windows

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Analysis ToolPak / Analysis ToolPak – VBA

Dùng Analysis ToolPak đối với các phân tích phức tạp, thống kê, chẳng hạn như hồi quy, tần suất, lấy mẫu và Kiểm tra z. Cũng có các các hàm VBA đặc biệt sẵn có để sử dụng với Analysis ToolPak.

Trợ giúp cho Analysis ToolPak / Analysis ToolPak VBA

Công cụ Tiền tệ Euro

Bổ trợ Công cụ Tiền tệ Euro cung cấp các công cụ để làm việc với euro và các đơn vị tiền tệ quốc gia của các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã áp dụng đồng euro.

Trợ giúp cho công cụ tiền tệ Euro

Bổ trợ Office dành cho Microsoft Dynamics AX

Dùng bổ trợ này để nhập dữ liệu vào Microsoft Dynamics AX hoặc xuất dữ liệu từ Microsoft Dynamics AX vào sổ làm việc Excel được nối kết tự động với các bảng trong Microsoft Dynamics AX. Bạn cũng có thể tạo mẫu Excel để chia sẻ với các nhân viên khác.

Trợ giúp cho Dynamics AX bổ trợ

Power Map

Power Map là một công cụ trực quan hóa dữ liệu ba chiều (3-D) cho phép bạn xem thông tin theo nhiều cách mới. Bạn có thể tìm ra thông tin phân tích mà bạn có thể không xem được trong bảng và biểu đồ hai chiều (2-D) truyền thống.

Trợ giúp cho Power Map

Power Pivot

Sử dụng Power Pivot để thực hiện phân tích dữ liệu và tạo mô hình dữ liệu phức tạp. Với Power Pivot, bạn có thể kết hợp lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện phân tích thông tin nhanh chóng và chia sẻ kiến thức dễ dàng.

Trợ giúp cho Power Pivot

Power Query

Dùng Power để Query dễ dàng khám phá và kết nối đến dữ liệu từ các nguồn dữ liệu công ty và công cộng. Điều này bao gồm khả năng tìm kiếm dữ liệu mới, cũng như các khả năng dễ dàng chuyển đổi và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu để bạn có thể tiếp tục phân tích nó trong Excel.

Trợ giúp cho Power Query

Power View

Power View là một trải nghiệm khám phá, ảo hóa và trình bày dữ liệu mang tính tương tác, hữu ích cho việc lập báo cáo không thể thức trực quan.

Trợ giúp cho Power View

Cập Nhật báo cáo QuickBooks

Dùng bổ trợ này để Cập Nhật báo cáo QuickBooks đã lưu trong khi làm việc trong Excel.

Trợ giúp cho báo cáo QuickBooks Cập Nhật

Bộ giải

Bộ giải là Excel thêm trong chương trình bạn có thể dùng cho phân tích what-if. Dùng bộ giải để tìm một giá trị tối ưu (tối đa hoặc tối thiểu) đối với công thức trong một ô — được gọi là ô mục tiêu — phải tuân theo ràng buộc, hoặc giới hạn, trên các giá trị của ô thức khác trên một trang tính.

Trợ giúp cho bộ giải

Chẩn đoán Bảng tính

Dùng bổ trợ Chẩn đoán Bảng tính để so sánh và phân tích các sổ làm việc, các trang tính riêng lẻ, các ô và nhiều nữa.

Trợ giúp cho bảng tính chẩn đoán

Nhóm Foundation (Phi) bổ trợ

Dùng nhóm Foundation bổ trợ để thêm hoặc sửa đổi mục làm việc nhóm Foundation từ trong Excel.

Trợ giúp cho nhóm Foundation bổ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×