Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu

Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hãy nói rằng bạn muốn tìm kiếm phần mở rộng điện thoại của nhân viên bằng cách dùng số huy hiệu của họ, hoặc tỷ suất chính xác cho một khoản tiền bán hàng. Bạn tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả tìm kiếm dữ liệu cụ thể trong danh sách và tự động xác nhận rằng bạn đang sử dụng đúng dữ liệu. Sau khi tìm kiếm dữ liệu, bạn có thể thực hiện các phép tính hoặc hiển thị kết quả với các giá trị trả về. Có một số cách tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu và hiển thị kết quả.

Bạn muốn làm gì?

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp xấp xỉ

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách kích cỡ không xác định bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Tra cứu các giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Tra cứu các giá trị theo chiều ngang trong một danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp xấp xỉ

Tạo công thức tra cứu với trình hướng dẫn tra cứu (chỉ dành cho Excel 2007)

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc tổ hợp các hàm INDEX và MATCH.

Ví dụ về VLOOKUP

VLOOKUP Ví dụ 1

VLOOKUP Ví dụ 2

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm Vlookup.

Ví dụ về chỉ mục và khớp

Có thể sử dụng các hàm INDEX và MATCH để thay thế cho hàm VLOOKUP

Bằng tiếng Anh đơn giản, nghĩa là:

= INDEX (tôi muốn giá trị trả về từ C2: C10, điều đó sẽ khớp (Kale, là một nơi nào đó trong hàm B2: B10 mảng, trong đó giá trị trả về là giá trị đầu tiên tương ứng với Kale))

Công thức sẽ trông có giá trị đầu tiên trong C2: C10 tương ứng với Kale (trong B7) và trả về giá trị trong C7 (100), đây là giá trị đầu tiên khớp với Kale.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm indexhàm match.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp xấp xỉ

Để thực hiện điều này, hãy dùng hàm VLOOKUP.

Quan trọng:  Đảm bảo các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ về công thức VLOOKUP đang tìm kiếm kết quả phù hợp gần đúng

Trong ví dụ trên, VLOOKUP sẽ tìm kiếm tên của học viên có 6 tardies trong phạm vi A2: B7. Không có mục nhập cho 6 tardies trong bảng, do đó, vlookup sẽ tìm kiếm đối sánh cao nhất tiếp theo thấp hơn 6, và tìm giá trị 5, được liên kết với Davetên, và do đó trả về Dave.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm Vlookup.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách kích cỡ không xác định bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OFFSET và MATCH.

Lưu ý: Sử dụng phương pháp này khi dữ liệu của bạn nằm trong một phạm vi dữ liệu ngoài mà bạn làm mới mỗi ngày. Bạn biết giá là trong cột B, nhưng bạn không biết có bao nhiêu hàng dữ liệu mà máy chủ sẽ trả về và cột đầu tiên không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ về các hàm OFFSET và MATCH

C1 là các ô phía trên bên trái của phạm vi (còn được gọi là ô bắt đầu).

Khớp ("cam", C2: C7, 0) sẽ tìm kiếm cam trong phạm vi C2: C7. Bạn không nên đưa vào ô bắt đầu trong phạm vi.

1 là số cột ở bên phải ô bắt đầu có giá trị trả về. Trong ví dụ của chúng tôi, giá trị trả về là từ cột D, doanh số.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ về công thức HLOOKUP đang tìm kiếm kết quả khớp chính xác

HLOOKUP sẽ tìm kiếm các cột bán hàng và trả về giá trị từ hàng 5 trong phạm vi đã xác định.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm Hlookup.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều ngang trong một danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp xấp xỉ

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP.

Quan trọng:  Đảm bảo các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ về công thức HLOOKUP đang tìm kiếm kết quả khớp gần đúng

Trong ví dụ trên, HLOOKUP sẽ tìm giá trị 11000 trong hàng 3 trong phạm vi đã xác định. Nó không tìm thấy 11000 và do đó sẽ hiển thị giá trị lớn nhất bên dưới 1100 và trả về 10543.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm Hlookup.

Đầu Trang

Tạo công thức tra cứu với trình hướng dẫn tra cứu (_ z0z_chỉ )

Lưu ý: Bổ trợ trình hướng dẫn tra cứu đã bị ngừng trong _ z0z_. Chức năng này đã được thay thế bằng trình hướng dẫn hàm và các hàm tra cứu và tham chiếu có sẵn (tham khảo).

Trong _ z0z_,trình hướng dẫn tra cứu sẽ tạo ra công thức tra cứu dựa trên dữ liệu trang tính có nhãn hàng và cột. Trình hướng dẫn tra cứu sẽ giúp bạn tìm thấy các giá trị khác trong hàng khi bạn biết giá trị trong một cột và ngược lại. Trình hướng dẫn tra cứu sử dụng chỉ mục và khớp với các công thức mà nó tạo ra.

  1. Bấm vào một ô trong phạm vi.

  2. Trên tab công thức , trong nhóm giải pháp , bấm tra cứu.

  3. Nếu lệnh tra cứu không sẵn dùng, thì bạn cần phải tải trình hướng dẫn tra cứu _ trình _ chương trình.

    Làm thế nào để tải chương trình bổ trợ trình hướng dẫn tra cứu

  4. Bấm vào nút Microsoft Office_ z0z_,bấm tùy chọn Excel, rồi bấm vào thể loại bổ trợ.

  5. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  6. Trong hộp thoại bổ trợ sẵn dùng , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh trình hướng dẫn tra cứu, rồi bấm OK.

  7. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn.

Đầu Trang

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×