TRIMMEAN (Hàm TRIMMEAN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TRIMMEAN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về trung bình của phần trong một tập dữ liệu. Hàm TRIMMEAN tính toán giá trị trung bình được lấy bằng cách loại bỏ một tỷ lệ phần trăm nào đó các điểm dữ liệu khỏi biên đầu và biên cuối trong một tập dữ liệu. Bạn có thể dùng hàm này khi bạn muốn loại trừ các dữ liệu ở xa ra khỏi tính toán của bạn.

Cú pháp

TRIMMEAN(array, percent)

Cú pháp của hàm TRIMMEAN có các đối số sau đây:

  • Mảng    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi giá trị cần cắt bớt và tính trung bình.

  • Percent    Bắt buộc. Tỷ lệ các điểm dữ liệu cần loại bỏ ra khỏi việc tính toán. Ví dụ, nếu percent = 0,2, sẽ có 4 điểm được cắt bớt khỏi tập dữ liệu có 20 điểm (20 x 0,2): 2 điểm ở biên đầu và 2 điểm ở biên cuối của tập dữ liệu.

Chú thích

  • Nếu Percent < 0 hoặc Percent > 1, hàm TRIMMEAN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm TRIMMEAN làm tròn số điểm dữ liệu bị loại trừ xuống bội số gần nhất của 2. Nếu Percent = 0,1, thì 10% của 30 điểm dữ liệu là 3 điểm. Nhưng để cân đối, TRIMMEAN chỉ loại trừ một giá trị ở đầu và một giá trị ở cuối tập dữ liệu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TRIMMEAN(A2:A12,0.2)

Giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu trong A2:A12, loại trừ 20 phần trăm từ phép tính.

3,778

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×