TRUE (Hàm TRUE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm TRUE trong Microsoft Excel.

Lưu ý: Hàm TRUE được cung cấp chủ yếu để tương hợp với các chương trình bảng tính khác.

Mô tả

Trả về giá trị lô-gic TRUE. Bạn có thể sử dụng hàm này khi muốn trả về giá trị TRUE dựa trên điều kiện. Ví dụ:

=IF(A1=1;TRUE())

Bạn cũng có thể nhập giá trị TRUE trực tiếp vào các ô và công thức mà không cần sử dụng hàm này. Ví dụ:

=IF(A1=1;TRUE)

Nếu điều kiện được đáp ứng, Excel sẽ trả về TRUE trong cả hai ví dụ. Nếu điều kiện không được đáp ứng, Excel sẽ trả về FALSE trong cả hai ví dụ.

Cú pháp

TRUE()

Cú pháp hàm TRUE không có đối số nào.

Xem Thêm

Hàm IF

Tạo công thức có điều kiện

Hàm lô-gic (tham khảo)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×