Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm TRUE trong Microsoft Excel.

Lưu ý: Hàm TRUE được cung cấp chủ yếu để tương hợp với các chương trình bảng tính khác.

Mô tả

Trả về giá trị lô-gic TRUE. Bạn có thể sử dụng hàm này khi muốn trả về giá trị TRUE dựa trên điều kiện. Ví dụ:

=IF(A1=1;TRUE())

Bạn cũng có thể nhập giá trị TRUE trực tiếp vào các ô và công thức mà không cần sử dụng hàm này. Ví dụ:

=IF(A1=1;TRUE)

Nếu điều kiện được đáp ứng, Excel sẽ trả về TRUE trong cả hai ví dụ. Nếu điều kiện không được đáp ứng, Excel sẽ trả về FALSE trong cả hai ví dụ.

Cú pháp

TRUE()

Cú pháp hàm TRUE không có đối số nào.

Xem Thêm

Hàm IF

Tạo công thức có điều kiện

Hàm lô-gic (tham khảo)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×