Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm TRUE trong Microsoft Excel.

Lưu ý: Hàm TRUE được cung cấp chủ yếu để tương hợp với các chương trình bảng tính khác.

Mô tả

Trả về giá trị lô-gic TRUE. Bạn có thể sử dụng hàm này khi muốn trả về giá trị TRUE dựa trên điều kiện. Ví dụ:

=IF(A1=1;TRUE())

Bạn cũng có thể nhập giá trị TRUE trực tiếp vào các ô và công thức mà không cần sử dụng hàm này. Ví dụ:

=IF(A1=1;TRUE)

Nếu điều kiện được đáp ứng, Excel sẽ trả về TRUE trong cả hai ví dụ. Nếu điều kiện không được đáp ứng, Excel sẽ trả về FALSE trong cả hai ví dụ.

Cú pháp

TRUE()

Cú pháp hàm TRUE không có đối số nào.

Xem Thêm

Hàm IF

Tạo công thức có điều kiện

Hàm lô-gic (tham khảo)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×