Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TRUNC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn một số thành số nguyên bằng cách loại bỏ phần thập phân của nó.

Cú pháp

TRUNC(number, [num_digits])

Cú pháp của hàm TRUNC có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số cần làm tròn.

  • Num_digits    Tùy chọn. Là một số xác định độ chính xác của việc cắt bớt. Giá trị mặc định của num_digits là 0 (không).

Chú thích

TRUNC và INT có điểm chung là cả hai hàm đều trả về số nguyên. TRUNC loại bỏ phần phân số của một số. INT làm tròn xuống số nguyên gần nhất dựa trên giá trị của phần phân số của số đó. INT và TRUNC chỉ khác nhau khi sử dụng số âm: TRUNC(-4.3) trả về -4, nhưng INT(-4.3) trả về -5 vì -5 là số nhỏ hơn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TRUNC(8.9)

Loại bỏ phần thập phân của 8,9 để trả về phần nguyên (8).

8

=TRUNC(-8.9)

Loại bỏ phần thập phân của số âm để trả về phần nguyên (-8).

-8

=TRUNC(0.45)

Loại bỏ phần thập phân của số nằm giữa 0 và 1, trả về phần nguyên (0).

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×