Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TRUNC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn một số thành số nguyên bằng cách loại bỏ phần thập phân của nó.

Cú pháp

TRUNC(number, [num_digits])

Cú pháp của hàm TRUNC có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số cần làm tròn.

  • Num_digits    Tùy chọn. Là một số xác định độ chính xác của việc cắt bớt. Giá trị mặc định của num_digits là 0 (không).

Chú thích

TRUNC và INT có điểm chung là cả hai hàm đều trả về số nguyên. TRUNC loại bỏ phần phân số của một số. INT làm tròn xuống số nguyên gần nhất dựa trên giá trị của phần phân số của số đó. INT và TRUNC chỉ khác nhau khi sử dụng số âm: TRUNC(-4.3) trả về -4, nhưng INT(-4.3) trả về -5 vì -5 là số nhỏ hơn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TRUNC(8.9)

Loại bỏ phần thập phân của 8,9 để trả về phần nguyên (8).

8

=TRUNC(-8.9)

Loại bỏ phần thập phân của số âm để trả về phần nguyên (-8).

-8

=TRUNC(0.45)

Loại bỏ phần thập phân của số nằm giữa 0 và 1, trả về phần nguyên (0).

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×