Truyền tệp trong Cuộc họp Lync

Nếu bạn cần chia sẻ một tệp với những người dự họp, chẳng hạn như bản phân phát, bạn có thể đính kèm nó đến cuộc họp và giúp người nghe tải về máy tính của họ.

Thậm chí bạn có thể làm cho tệp có sẵn cho mọi người dự hoặc chỉ cho các diễn giả và người tổ chức.

Đính kèm một tệp vào cuộc họp

  1. Tạm dừng trên biểu tượng bản trình bày (màn hình) và bấm tab PHẦN ĐÍNH KÈM.

  2. Bấm Thêm Phần đính kèm và tải tệp lên.

  3. Bấm Quản lý Phần đính kèm > Cho phép để chọn người có thể tải tệp về hoặc loại bỏ tệp.

Các người dự họp khi đó có thể tải về tệp từ menu bản trình bày trên tab Phần đính kèm.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×