Tuyên bố về quyền riêng tư đối với ứng dụng điều chỉnh mô hình

Cập Nhật gần nhất: 29/08/202013 17

Tuyên bố về quyền riêng tư này lập trình ứng dụng điều chỉnh mô hình xếp hạng.  Tuyên bố này không áp dụng đối với các dịch vụ, sản phẩm hay trang Microsoft trực tuyến hay ngoại tuyến khác. Các chính sách về quyền riêng tư khác cũng có thể áp dụng cho thông tin bạn xử lý thông qua ứng dụng điều chỉnh mô hình xếp hạng, chẳng hạn như chính sách của tổ chức mà bạn truy nhập vào các dịch vụ của Microsoft.

SharePoint 2013 Ships với một tập hợp các mô hình xếp hạng nhỏ có thể được cấu hình để sử dụng để tìm kiếm. Khi bạn có một yêu cầu về mức độ liên quan có thể không hài lòng với bộ các mô hình xếp hạng, ứng dụng điều chỉnh mô hình xếp hạng cho phép bạn có chức năng dựng mô hình tùy chỉnh. Ứng dụng điều chỉnh mô hình xếp hạng được cung cấp chỉ dành cho người dùng cuối cùng của khách hàng Microsoft là những người dùng được ủy quyền của Microsoft Services.

Xử lý thông tin của bạn thay mặt cho khách hàng của chúng tôi

Ứng dụng này không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Để Xem thêm Thông tin

Xin vui lòng trực tiếp các yêu cầu bảo mật liên quan đến tổ chức cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào các dịch vụ. Khách hàng của Microsoft nên liên hệ với Microsoft qua tiagop@microsoft.com. Địa chỉ gửi thư của chúng tôi là:

Tiago Pregueiro-riêng
tư của
Microsoft Corporation One
Microsoft Way Redmond, Washington 98052 USA

Để tìm công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem https://www.microsoft.com/worldwide/.

Sự

Nếu chúng tôi đăng thay đổi đối với câu lệnh này, chúng tôi sẽ sửa lại dữ liệu "đã cập nhật gần nhất" ở đầu câu lệnh. Hãy tham vấn với tổ chức cung cấp cho bạn quyền truy nhập dịch vụ của họ để biết thêm về những thay đổi cho các thực hành quyền riêng tư.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×