UNICODE (Hàm UNICODE)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm UNICODE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản.

Cú pháp

UNICODE(text)

Cú pháp hàm UNICODE có các đối số sau đây.

  • Văn bản    Bắt buộc. Đối số text là ký tự mà bạn muốn lấy giá trị Unicode của nó.

Chú thích

  • Nếu đối số text chứa các số thay thế một phần hoặc các loại dữ liệu không hợp lệ, hàm UNICODE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=UNICODE(" ")

Trả về số unicode thể hiện cho ký tự khoảng trắng (một khoảng trắng đơn duy nhất bên trong dấu ngoặc kép) (32).

32

=UNICODE("B")

Trả về số unicode thể hiện cho chữ "B" hoa (66).

66

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×