Bỏ qua để tới nội dung chính
×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Use parameter queries to filter query results

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Learn how to add parameters to your queries so they ask for your input, such as a date or a name, before they run. Parameters are a powerful way to filter your query results.

Inside this course:

Use parameter queries to filter your results (4:30)
The basics of adding parameters to queries.

Use logical operators and wildcards in parameter queries (2:59)
Adding flexibility to parameter queries.

Parameter queries in Access Apps, part 1: Create and test the query (2:26)
Building a parameter query for an Access App.

Parameter queries in Access Apps, part 2: Create the views needed to run the query (4:56)
Building the views to run a parameter query in an Access App.

Use logical operators and wildcards in an Access App (4:57)
Using logical operators and wildcards in a parameter query in an Access App.

Course summary
A brief reminder of the key points in this course.

More courses available at Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×