Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Using Poll in a Lync Meeting

Bỏ phiếu là cách tuyệt vời để mọi người được tham gia và tương tác trong cuộc họp của bạn, đồng thời tìm hiểu xem họ nghĩ gì về những ý tưởng mà bạn đang chia sẻ.

  1. Trong cửa sổ cuộc họp, hãy tạm dừng trên biểu tượng bản trình bày.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang làm việc trên tab Trình bày, sau đó bấm Bỏ phiếu.

Ảnh chụp màn hình tính năng bỏ phiếu trong cuộc họp Lync

  1. Trong cửa sổ Tạo Cuộc bỏ phiếu, nhập câu hỏi và câu trả lời của bạn, rồi bấm Tạo.

Ảnh chụp màn hình tính năng tạo cuộc bỏ phiếu

Trang bỏ phiếu sẽ mở ra trong cuộc họp và kết quả được hiển thị cho tất cả mọi người là những người dự cuộc họp để chọn một tùy chọn.

  1. Bấm vào Hành động trong Cuộc bò phiẽu để quản lý cuộc bỏ phiếu, chẳng hạn như mở, đóng, chỉnh sửa, hiện hoặc ẩn kết quả.

Ảnh chụp màn hình của hành động bỏ phiếu

  1. Khi bạn làm xong, bấm Dừng trình bày ở phía trên cùng của phòng họp.

  2. Để xóa bỏ trang bỏ phiếu, hãy di chuột lên biểu tượng bản trình bày (màn hình), bấm Quản lý Nội dung Có thể Trình bày rồi bấm Loại bỏ.

Ảnh chụp màn hình của loại bỏ trang bỏ phiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×