Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Về cách cấu hình loại kết quả

Bạn dùng các mẫu Hiển thị để kiểm soát các cách kết quả tìm kiếm xuất hiện và hành xử trong các phần web liên quan đến tìm kiếm. Có nhiều mẫu Hiển thị được cấu hình sẵn và bạn có thể tạo các mẫu Hiển thị khác. Bạn sử dụng loại kết quả để xác định một mẫu Hiển thị mà hệ thống tìm kiếm phải dùng cho một loại kết quả tìm kiếm cụ thể. Điều này có thể là một loại kết quả tìm kiếm mà bạn muốn người dùng có thể phân biệt dễ dàng từ các loại kết quả tìm kiếm khác và bạn muốn cung cấp một hình thức và hành vi cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm. Cũng có nhiều kiểu kết quả được cấu hình trước và bạn có thể tạo các loại kết quả khác. Bạn có thể cấu hình các loại kết quả ở mức tuyển tập trang và ở cấp độ trang.

Mỗi loại kết quả xác định một hoặc nhiều điều kiện để so sánh các kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như kiểu hoặc nguồn kết quả của kết quả tìm kiếm và một hành động cần thực hiện nếu kết quả tìm kiếm sẽ phản ứng được những điều kiện đó. Hành động xác định mẫu hiển thị để sử dụng cho kết quả tìm kiếm. Ví dụ: kiểu kết quả được cấu hình sẵn có tên là người xác định rằng nếu kết quả tìm kiếm là từ kết quả của ngườitrong nguồn kết quả, sau đó sử dụng mẫu Hiển thị mục mọi người cho kết quả tìm kiếm đó. Mẫu Hiển thị mục mọi người Hiển thị thông tin trong ngăn di chuột chẳng hạn như tài liệu được người và cho phép người dùng truy nhập trực tiếp đến những tài liệu đó.

Để tạo kiểu kết quả, hãy thực hiện một trong các thao tác sau trên trang quản lý kiểu kết quả:

  • Bấm kiểu kết quả mới.

  • Trong danh sách các loại kết quả hiện có, hãy bấm vào tên của kiểu kết quả, chẳng hạn như người, rồi bấm sao chép để bạn có thể sửa đổi bản sao để tạo kiểu kết quả mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×