Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Ví dụ về các công thức thường được sử dụng

Bảng sau đây chứa các nối kết đến các bài viết và video cho bạn biết cách tạo công thức từ dữ liệu trong trang tính của bạn. Các ví dụ trong bài viết chứa dữ liệu mẫu để giúp bạn bắt đầu và hướng dẫn để giúp bạn nhận được kết quả mong đợi.

Loại công thức

Ví dụ

Có điều kiện

Tạo công thức có điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không

Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô

Tra cứu

Tra cứu các giá trị trong một danh sách dữ liệu

Ngày và Giờ

Cộng hoặc trừ các ngày

Cộng hoặc trừ thời gian

Hiển thị ngày dưới dạng các ngày trong tuần

Chèn ngày và giờ hiện tại vào trong ô

Chánh

Tính số dư đang chạy

Tính toán một tỷ suất tăng trưởng phức hợp hàng năm (CAGR)

Thống kê

Tính trung bình nhóm số

Tính trung bình của một nhóm số

Hàm MODE

Toán học

Cộng các số

Trừ số

Nhân và phân chia các số

Tính toán phần trăm

Làm tròn một số

Hàm POWER

Tính toán số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi

Tính toán giai thừa hoặc hoán vị của một số

Tạo bảng nhân

Đếm

Đếm số ô không trống

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Đếm các giá trị duy nhất trong số các giá trị trùng lặp

Đếm các số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số

Tính tổng số đang chạy

Chuyển đổi

Chuyển đổi thời gian

Chuyển đổi ngày tháng được lưu dưới dạng văn bản sang dạng ngày tháng

Chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số

Chuyển đổi số đo

Chuyển đổi số vào các hệ thống số khác nhau

Văn bản

Thay đổi kiểu chữ hoa/thường

Kiểm tra xem ô có chứa văn bản không hay không, không

Kiểm tra xem một ô có chứa văn bản không hay không phân biệt chữ hoa/thường

Kết hợp văn bản và số

Kết hợp văn bản bằng ngày tháng hoặc thời gian

Kết hợp hai hoặc nhiều cột bằng cách sử dụng hàm

Lặp lại một ký tự trong một ô

Chỉ hiển thị bốn chữ số cuối cùng của số định danh

Chèn tên tệp Excel hiện tại, đường dẫn hoặc trang tính trong một ô

Phân tách tên bằng Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột

Tách văn bản giữa các cột bằng cách sử dụng hàm

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×