Ví dụ về ký tự đại diện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để xác định vị trí của một mục cụ thể khi bạn không thể nhớ chính xác cách viết của mục này, hãy thử dùng một ký tự đại diện trong truy vấn.

Ký tự đại diện là các ký tự đặc biệt có thể đại diện cho các ký tự chưa biết trong một giá trị văn bản và thuận tiện cho việc xác định vị trí nhiều mục có dữ liệu tương tự, nhưng không trùng hoàn toàn. Ký tự đại diện cũng có thể giúp ích trong việc lấy dữ liệu dựa vào đối sánh mẫu hình đã xác định. Ví dụ, tìm tất cả những người có tên là John trên Phố Park.

Để biết thêm thông tin về các truy vấn, hãy xem giới thiệu về các truy vấn.

Dưới đây là một số ví dụ về các ký tự đại diện trong các truy vấn của Access:

Ký tự

Mô tả

Ví dụ

*

Khớp với bất kỳ số lượng ký tự nào. Bạn có thể dùng dấu sao (*) ở bất cứ chỗ nào trong một chuỗi ký tự.

wh* sẽ tìm what, white và why, nhưng không tìm awhile hoặc watch.

?

Khớp với một chữ cái duy nhất trong một vị trí cụ thể.

b?ll sẽ tìm ball, bell và bill.

[ ]

Khớp với các ký tự trong dấu ngoặc.

b[ae]ll sẽ tìm ball và bell, nhưng không tìm bill.

!

Loại trừ các ký tự bên trong dấu ngoặc.

b[!ae]ll sẽ tìm bill và bull, nhưng không tìm ball hoặc bell.

Like “[!a]*” sẽ tìm tất cả các mục không bắt đầu bằng chữ a.

-

Khớp với một loạt ký tự. Hãy nhớ xác định các ký tự theo thứ tự tăng dần (A đến Z, chứ không phải Z đến A).

b[a-c]d sẽ tìm bad, bbd và bcd.

#

Khớp với bất kỳ ký tự số duy nhất nào.

1#3 sẽ tìm 103, 113 và 123.

Tìm hiểu thêm về áp dụng các tiêu chí cho một truy vấn.

Ví dụ về đối sánh mẫu hình ký tự đại diện trong các biểu thức

Để dùng ký tự đại diện trong một mẫu hình:

  1. Mở truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

  2. Trong hàng Tiêu chí của trường mà bạn muốn dùng, hãy nhập toán tử Like ở trước các tiêu chí của bạn.

  3. Thay thế một hoặc nhiều ký tự trong tiêu chí bằng ký tự đại diện. Ví dụ: Like R?308021 sẽ trả về RA308021, RB308021, v.v..

  4. Trên tab Thiết kế, hãy bấm Chạy.

Dưới đây là một số ví dụ về mẫu hình ký tự đại diện mà bạn có thể dùng trong các biểu thức:

C haracter(s)

Dùng để đối sánh

? hoặc _ (gạch dưới)

Ký tự duy nhất bất kỳ

* hoặc %

Không hoặc nhiều ký tự

#

Chữ số duy nhất bất kỳ (0 — 9)

[charlist]

Ký tự duy nhất bất kỳ trong charlist

[!charlist]

Ký tự duy nhất bất kỳ không có trong charlist

[a-zA-Z0-9].

Ký tự chữ và số bất kỳ

[A-Z]

Chữ cái viết hoa bất kỳ trong khoảng từ A đến Z.

Lưu ý: Khi bạn xác định một loạt ký tự, các ký tự phải xuất hiện theo thứ tự tăng dần. Ví dụ, [Z-A] không phải là mẫu hình hợp lệ.


Hãy xem xét các khái niệm cơ bản về xây dựng một biểu thức.

Để đối sánh các ký tự đặc biệt như dấu chấm hỏi (?), dấu thăng (#) và dấu sao (*), hãy đặt chúng trong dấu ngoặc vuông.

Hàm CHARLIST cho bạn kết quả khớp cho một hoặc nhiều ký tự và có thể bao gồm hầu như bất kỳ ký tự nào trong Tập ký tự ANSI, bao gồm cả chữ số. CHARLIST được đặt trong dấu ngoặc vuông ([]) và có thể được dùng với các ký tự đại diện để có các kết quả khớp cụ thể hơn.

Để xác định một loạt ký tự, hãy dùng CHARLIST với một dấu gạch ngang (-) để phân tách các giới hạn trên và dưới của phạm vi.

Để đối sánh ký tự dấu gạch ngang (-), hãy đặt nó ở đầu hoặc cuối CHARLIST (sau dấu chấm than nếu bạn đang dùng dấu chấm than). Trong bất kỳ vị trí nào khác, dấu gạch ngang xác định một loạt ký tự ANSI.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×