Về cách chèn và phát video trực tuyến trong Word

Bạn có thể chèn video trực tuyến trong tài liệu Word. Để chèn và để phát video, bạn phải được kết nối với Internet. Để biết thông tin về cách làm, hãy xem mục chèn video trực tuyến trong Word.

Các site video trực tuyến được hỗ trợ

Bạn có thể chèn và phát video trực tuyến từ các site sau:

Microsoft Edge hoặcInternet Explorer 11 được yêu cầu trên máy tính của bạn

Đối với các phiên bảnWindows 10 1903 và mới hơn, Microsoft Edge được yêu cầu trên máy tính của bạn. Đối với các phiên bảnWindows 10 cũ hơn 1903 (và các phiên bản trước của Windows chẳng hạn như 7 và 8. x),Internet Explorer 11 cần phải có mặt trên máy tính của bạn. 

Bạn không cần phải sử dụng trình duyệt đó khi bạn khám phá web; bạn chỉ cần cài đặt nó, bởi vì đằng sau các cảnh,Word cần công nghệ để phát video trên Windows.

Người quản trị có thể tắt khả năng phát video trực tuyến

Nếu bạn là người quản trị và sử dụng chính sách nhóm trong tổ chức của bạn, bạn có thể sử dụng thiết đặt chính sách để ngăn người dùng phát video trực tuyến trong Word. Thiết đặt chính sách này được đặt tên cho phép video trực tuyến để phát với Word và có thể tìm thấy trong công cụ quản lý chính sách nhóm bên dưới trình cài đặt người dùng của Policies\administrative Templates\Microsoft Word 2016 \ Word options\general.

Để dùng thiết đặt chính sách này, hãy tải xuống các tệp mẫu quản trị mới nhất (ADMX/ADML) từ Trung tâm tải xuống của Microsoft. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ chính sách điện toán đám mây để áp dụng thiết đặt chính sách này.

Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng Word 2016, bản Cập Nhật tháng 3, 2019 cho Word là bắt buộc để làm cho việc sử dụng thiết đặt chính sách nhóm.

Microsoft Edge hoặcInternet Explorer 11 được yêu cầu trên máy tính của bạn

Đối với các phiên bảnWindows 10 1903 và mới hơn, Microsoft Edge được yêu cầu trên máy tính của bạn. Đối với các phiên bảnWindows 10 cũ hơn 1903 (và các phiên bản trước của Windows chẳng hạn như 7 và 8. x),Internet Explorer 11 cần phải có mặt trên máy tính của bạn. 

Bạn không cần phải sử dụng trình duyệt đó khi bạn khám phá web; bạn chỉ cần cài đặt nó, bởi vì đằng sau các cảnh,Word cần công nghệ để phát video trên Windows.

Người quản trị có thể tắt khả năng phát video trực tuyến

Nếu bạn là người quản trị và sử dụng chính sách nhóm trong tổ chức của bạn, bạn có thể sử dụng thiết đặt chính sách để ngăn người dùng phát video trực tuyến trong Word. Thiết đặt chính sách này được đặt tên cho phép video trực tuyến để phát với Word và có thể tìm thấy trong công cụ quản lý chính sách nhóm bên dưới trình cài đặt người dùng của Policies\administrative Templates\Microsoft Word 2016 \ Word options\general.

Để dùng thiết đặt chính sách này, hãy tải xuống các tệp mẫu quản trị mới nhất (ADMX/ADML) từ Trung tâm tải xuống của Microsoft. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ chính sách điện toán đám mây để áp dụng thiết đặt chính sách này.

Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng Word 2016, bản Cập Nhật tháng 3, 2019 cho Word là bắt buộc để làm cho việc sử dụng thiết đặt chính sách nhóm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×