Vị trí để đăng nhập vào Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

cổng thông tinMicrosoft 365 dành cho doanh nghiệp

Đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://www.office.com/signin

Đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://login.partner.microsoftonline.cn

Đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://portal.office.de

Trung tâm quản trị Microsoft 365

Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị Microsoft 365 của bạn tại https://aka.MS/admincenter

Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị Microsoft 365 của bạn tại https://Portal.Partner.microsoftonline.CN/AdminPortal

Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị Microsoft 365 của bạn tại https://Portal.Office.de/adminportal

Lưu ý: Chỉ người quản trị Microsoft 365 có thể truy nhập vào Trung tâm quản trị Microsoft 365. Nếu bạn đã đăng nhập vào Trung tâm quản trị và nhận được thông báo, "bạn không có quyền truy nhập vào trang này hoặc thực hiện hành động này" thì bạn không phải là người quản trị Microsoft 365.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Nếu bạn đã đăng nhập bằng một tài khoản, chẳng hạn như, bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft và bạn muốn đăng nhập bằng một tài khoản cơ quan hoặc trường học để thay thế hay ngược lại, hãy thực hiện như sau:

  • Đăng xuất khỏi tài khoản mà bạn đã đăng nhập, rồi đăng nhập bằng tài khoản mới. Hoặc

  • Mở phiên duyệt riêng tư trong một cửa sổ trình duyệt mới. Tìm kiếm trợ giúp cho trình duyệt web của bạn nếu bạn không chắc về cách thực hiện thao tác này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mật khẩu của tôi không hoạt động hoặc tôi vẫn không thể đăng nhập?

Xem mục Tôi không thể nhớ ra tài khoản hoặc mật khẩu mà tôi sử dụng với Office, rồi chọn tab cho sản phẩm Office của bạn.

Xem thêm

Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft 365 trên PC hoặc máy Mac của bạn

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×