Vai trò của chủ sở hữu kênh dùng chung và vai trò thành viên Teams

Trong các kênh dùng chung, có ba vai trò: chủ sở hữu nhóm, chủ sở hữu kênh và thành viên kênh. Mỗi vai trò sẽ xác định xem bạn có thể tạo kênh được chia sẻ hay không, thêm người vào kênh được chia sẻ và hơn thế nữa.

Lưu ý: Các kênh được chia sẻ sẽ có sẵn trong chương trình xem trước công khai và có thể trải qua các thay đổi khác trước khi được phát hành công khai. Để có quyền truy nhập vào tính năng này và các tính năng sắp tới khác, hãy chuyển sang bản xem Teams công khai.

Chủ sở hữu nhóm 

Chủ sở hữu nhóm có thể: 

 • Tạo kênh dùng chung

 • Chấp nhận lời mời kênh được gửi đến nhóm của họ

 • Xem tên và mô tả của tất cả các kênh được chia sẻ trong một nhóm

 • Quản lý các kênh được chia sẻ được tạo trong nhóm của họ

 • Xem chủ sở hữu kênh

 • Xóa kênh được chia sẻ

 • Khôi phục kênh được chia sẻ đã xóa

 • Quản lý kênh được chia sẻ

 • Xem tất cả các kênh trong nhóm của họ

 • Loại bỏ nhóm khỏi kênh được chia sẻ

Lưu ý: Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm và không thấy các tệp, cuộc hội thoại hoặc danh sách thành viên trong kênh được chia sẻ, hãy yêu cầu chủ sở hữu kênh thêm bạn.

Lưu ý: Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm và không thấy tùy chọn tạo kênh chung, hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn. 

Người sở hữu kênh 

Chủ sở hữu nhóm tạo kênh dùng chung là chủ sở hữu kênh. 
 

Chủ sở hữu kênh dùng chung có thể: 

 • Thêm hoặc loại bỏ các chủ sở hữu và thành viên kênh dùng chung khác

 • Quản lý, chỉnh sửa và xóa kênh được chia sẻ

 • Khôi phục kênh được chia sẻ đã xóa

 • Ghi đè lên thiết đặt kênh mặc định được thừa kế từ nhóm

Những điều cần biết:

 • Việc loại bỏ thành viên khỏi nhóm sẽ không xóa họ khỏi kênh được chia sẻ nếu kênh đó được chia sẻ trực tiếp với họ

 • Nếu kênh được chia sẻ trở nên vô chủ (nếu chủ sở hữu kênh rời khỏi công ty chẳng hạn), tổ chức máy chủ sẽ tự động chuyển đổi thành viên kênh dùng chung hiện có thành chủ sở hữu

Lưu ý: Nếu bạn là chủ sở hữu kênh và không thấy tùy chọn chia sẻ kênh với ai đó bên ngoài tổ chức của bạn, hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn.

Thành viên kênh

Các thành viên kênh được chia sẻ có thể cộng tác với những người bên ngoài nhóm hoặc tổ chức của họ mà không cần chuyển đổi tổ chức.

Lưu ý: Bạn không thể thêm khách vào kênh được chia sẻ, nhưng bạn có thể chia sẻ kênh với họ bằng cách sử dụng kết nối trực tiếp B2B. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Khách và kênh được chia sẻ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Mục Những điều đầu tiên cần biết về các kênhvà Những điều đầu tiên cần biết về nhóm và kênh.

Chủ đề liên quan

Quản lý kênh được chia sẻ

Chia sẻ kênh với mọi người

Chia sẻ kênh với nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×