Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Sau ngày 12 tháng 4 năm 2023, Microsoft Teams miễn phí (phiên bản cũ), ứng dụng Teams miễn phí kế thừa dành cho doanh nghiệp, sẽ không còn khả dụng. Tìm hiểu thêm

Trong tổ chức Teams Miễn phí (cổ điển), quản trị viên có thể mời mọi người trở thành thành viên hoặc khách mời của tổ chức. Người được mời vào tổ chức sẽ tự động được thêm vào nhóm toàn tổ chức.

Người quản trị cũng có thể:

  • Xóa thành viên.

  • Nâng cấp tổ chức lên phiên bản Teams đầy đủ.

  • Bắt đầu yêu cầu GDPR.

  • Tạo thêm các nhóm trong toàn tổ chức.

Một thành viên có thể mời mọi người trở thành thành viên của tổ chức. Nếu họ là chủ sở hữu của một nhóm trong tổ chức, thì thành viên đó cũng có thể mời mọi người trở thành thành viên hoặc khách mời của nhóm đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×