VALUE (Hàm VALUE)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chuyển đổi một chuỗi văn bản đại diện cho một số thành một số.

Cú pháp

Giá trị (văn bản)

Văn bản    là văn bản nằm trong dấu ngoặc kép hoặc một tham chiếu cột có chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi.

Chú thích

Văn bản có thể ở bất kỳ hằng số, ngày hoặc định dạng thời gian. Nếu văn bản không nằm trong một trong các định dạng, giá trị trả về #VALUE! giá trị lỗi.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=VALUE("$1.000")

Số tương đương của chuỗi (1000)

=VALUE("16:48:00")-VALUE("12:00:00")

Số sê-ri tương đương 4 giờ 48 phút, đây là "16: 48:00"-"12: 00:00" (0,2 hoặc 4:48)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×