×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Lưu trữ hoặc sao lưu hộp thư của bạn

Lưu trữ hoặc sao lưu hộp thư của bạn

Làm việc ở mọi nơi từ mọi thiết bị với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp Ngay
Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Use the Import and Export Wizard to back up (archive) your mailbox by exporting it to a file, and restore data by importing it from the file back to your mailbox.

The Import and Export Wizard

  • Outlook has a tool you can use to back up and restore your mailbox called the Import and Export Wizard.

  • To get to it, click the FILE tab > Open & Export > and Import/Export.

  • You back up your mailbox by exporting it to a file on your computer, and then restore data by importing it from the file back to your mailbox. The type of file you export to is an Outlook Data File with a .pst file extension.

  • If you decide you want to switch to manual archiving, you can turn off AutoArchive.

  • Click the FILE tab > Options > Advanced > AutoArchive Settings. Then, uncheck Run AutoArchive every and click OK.

Want more?

Archive older items manually

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×