Tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập hơn

Bắt đầu với mẫu Excel trợ năng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Dựng sẵn Excel mẫu có thể giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện trợ năng trong nội dung mà bạn tạo.

Tìm mẫu dễ truy nhập

 1. Chọn Tệp >mới và tìm kiếm các mẫu trợ năng bằng cách sử dụng trường Tìm kiếm mẫu trực tuyến.

  Tab mới của menu Tệp, với trường tìm kiếm Tìm kiếm mẫu trực tuyến đang được sử dụng
 2. Chọn một trong các mẫu có thể truy nhập để mở sổ làm việc mới dựa trên mẫu.

Khám phá các tính năng của mẫu trợ năng

 • Các mẫu có thể truy nhập chứa hướng dẫn giải thích cách làm việc với mẫu.

  Clip màn hình của Excel diện người dùng hiển thị hướng dẫn dựng sẵn
 • Có nhiều khoảng trắng xung quanh tất cả văn bản trong mẫu, do đó sẽ dễ đọc hơn.

 • Màu sắc cũng tương phản tốt, vì vậy chúng dễ phân biệt.

 • Tất cả phông chữ đều có 12 điểm trở lên.

 • Đầu đề và nhãn, bao gồm tên trang tính, có tính mô tả, vì vậy người dùng dựa vào bộ đọc màn hình sẽ nhận được thông tin chi tiết.

Bạn muốn xem thêm?

Tải xuống miễn phí mẫu được dựng sẵn

Lưu tệp

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×