Triển khai mạng Yammer thành công

Cá nhân hóa mạng Yammer

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn triển khai Yammer trong tổ chức của mình, bạn sẽ muốn cá nhân hóa mạng. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện một số thay đổi thực tế, và sau đó công việc chính là xây dựng văn hóa phù hợp cho mạng Yammer của bạn.

Thêm logo, chính sách sử dụng và thông điệp chào mừng

  • Tải lên logo của tổ chức để tất cả người sử dụng Yammer đều biết họ đang ở trên mạng nào.

  • Thiết lập chính sách sử dụng chung và yêu cầu người dùng chấp nhận. Việc này sẽ đảm bảo hoạt động trên Yammer luôn mang tính tích cực, xây dựng và phù hợp với các chính sách của tổ chức.

  • Tạo thông điệp chào mừng độc đáo để mời người dùng bắt đầu sử dụng Yammer.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Đặt cấu hình cho mạng YammerQuản lý người dùng Yammer (Hướng dẫn dành cho người quản trị Yammer).

Tạo văn hóa Yammer tích cực

Việc tạo văn hóa phù hợp trong mạng Yammer là chìa khóa để triển khai thành công. Dưới đây là một vài ý tưởng giúp bạn bắt đầu:

  • Đưa ra hướng dẫn và quy ước rõ ràng để giúp các cuộc hội thoại Yammer luôn tích cực và hiệu quả.

  • Sử dụng người quản lý cộng đồng để khuyến khích những người khác đóng góp và tạo nên bầu không khí tích cực.

  • Tạo nhóm Yammer cơ bản cho mọi người có một nơi để bắt đầu, đặt câu hỏi và tìm hiểu về các biện pháp tối ưu trong Yammer.

Bạn muốn xem thêm?

Hướng dẫn để thành công với Yammer

Việc cá nhân hóa Yammer cho tổ chức của bạn đòi hỏi phải thay đổi 20% về thực tế và 80% về văn hóa.

Với thay đổi thực tế, bước đầu tiên là tải logo công ty của bạn lên Yammer.

Sau đó, thiết lập chính sách sử dụng chung và yêu cầu người dùng chấp nhận. Việc này giúp đảm bảo hoạt động trên Yammer luôn mang tính tích cực, xây dựng và phù hợp với các chính sách của tổ chức.

Tiếp theo, tạo thông điệp chào mừng độc đáo để mời người dùng bắt đầu sử dụng Yammer.

Sau khi hoàn thành các bước thực hành, 80% còn là tạo ra văn hóa bạn muốn cho Yammer.

Tổ chức của bạn có thể phát triển văn hóa này theo nhiều cách. Dưới đây là một số gợi ý:

Đưa ra hướng dẫn và quy ước rõ ràng để giúp các cuộc hội thoại và việc gắn kết trong Yammer vừa hiệu quả lại vừa tích cực.

Điều này sẽ giúp người dùng hiểu được Yammer dùng để làm gì và không dùng để làm gì.

Bạn có thể xây dựng ý thức cộng đồng bằng cách trao trách nhiệm quản lý cộng đồng cho những người thuộc tổ chức của bạn trong mạng Yammer. Nhóm này có thể tạo nên không khí tích cực và khuyến khích người khác đóng góp cho nhóm.

Cuối cùng, tạo nhóm Yammer cơ bản cho mọi người có một nơi để bắt đầu, đặt câu hỏi cũng như tìm hiểu các biện pháp tối ưu trong Yammer.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×