Video: di chuyển, đổi kích cỡ và xoay ảnh

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không ở ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Sau khi bạn chèn ảnh, bạn có thể di chuyển, đổi kích cỡ, cắt xén và xoay nó.

Di chuyển ảnh

  • Chọn ảnh và kéo đến vị trí bạn muốn.

Chỉnh cỡ ảnh

  • Chọn ảnh và kéo núm điều khiển vào một trong hai bên hoặc góc.

Cắt ảnh

  1. Chọn ảnh.

  2. Chọn công cụ ảnh > định dạng , rồi chọn xén.

  3. Kéo núm điều khiển ở các cạnh hoặc góc để xén ảnh theo cách bạn muốn.

  4. Chọn xén.

Xoay ảnh

  • Chọn ảnh và kéo núm điều khiển xoay theo hướng bạn muốn.

Bạn muốn thêm nữa?

Thay đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt

Cắt xén ảnh trong Office

Xoay hoặc lật hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×