Chủ đề liên quan
×
Theo dõi email với thư báo đã đọc
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Theo dõi email với thư báo đã đọc

Khi thư báo nhận không tới

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Không nhận được chuyển phát hoặc biên nhận đã đọc có thể có rất nhiều thứ. Không có nghĩa là thông báo của bạn không được chuyển phát, mở hoặc đọc. Nó chỉ có nghĩa là các yêu cầu của bạn không được hoàn thành.

Bạn muốn xem thêm?

Nhận thông báo khi người khác nhận hoặc mở email

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×