Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Để mở rộng nội dung qua nhiều hàng hoặc cột trong một bảng, hãy phối các ô để tạo ô lớn hơn. Hoặc tách ô thành các ô nhỏ hơn.

Phối ô

  1. Chọn các ô bạn muốn phối.

  2. Chọn Bố > phối ô.

    Để bỏmerge ô, hãy chọn các ô và chọn Bỏmerge Cells.

    Lưu ý: Trong Excel, hãy chọn các ô bạn muốn, rồi chọn Phối & Giữa. Để bỏmerge ô, hãy chọn các ô và chọn Bỏmerge Cells.

Tách ô

  1. Chọn ô bạn muốn tách.

  2. Chọn Bố > Tách Ô.

  3. Nhập số cột hoặc hàng mà bạn muốn tách ô đã chọn thành, rồi chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Phối hoặc tách ô trong bảng

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Tuy nhiên, bạn có thể phối hoặc tách các ô trong bảng để tổ chức bảng tốt hơn.

Ví dụ, để tạo tiêu đề Doanh số Hàng tháng cho tất cả các tháng chứ không phải cho một cột duy nhất.

Chọn các ô bạn muốn kết hợp.

Chọn Bốtrí , rồi Phối Ô.

Và tập trung đầu đề, Doanh số Hàng tháng.

Để thêm đầu đề doanh số hàng quý, chọn hàng tiêu đề, rồi chọn Tách Ô.

Để có một cột cho quý 1 và một cột cho quý 2, hãy giữ số cột là 2 và chọn OK.

Và thêm văn bản tiêu đề của bạn: "Doanh số Q1" và "Doanh số Q2"

Trong Excel, bạn không thể phối các ô trong bảng, nhưng bạn có thể trong bảng tính.

Để tạo tiêu đề Doanh số Hàng tháng cho tất cả các tháng, hãy chọn các ô bạn muốn phối, rồi trong Trang đầu ,chọn Phối & Giữa. Khi phối các ô, bạn sẽ mất mọi dữ liệu trong ô thứ hai.

Để bỏ hợp nhất chúng, hãy chọn Bỏ hợp nhất các Ô.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×