×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Thời gian diễn tập cho trình chiếu

Thời gian diễn tập cho trình chiếu

Làm việc ở mọi nơi từ mọi thiết bị với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ
Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Use slide timing to record the time that you present each slide, then use the recorded times to advance the slides automatically when you present to your audience.

Rehearse and time the delivery of a presentation

You can rehearse your presentation to make sure that it fits within a certain time frame. While you rehearse, use the Slide Timing feature to record the time that you need to present each slide, and then use the recorded times to advance the slides automatically when you give your presentation to your actual audience. The Slide Timing feature is ideal for creating a self-running presentation.

Note: Be prepared to start delivering your presentation immediately after you complete Step 1 below.

 1. On the SLIDE SHOW tab, in the Set Up group, click Rehearse Timings. The Rehearsal toolbar appears, and the Slide Time box begins timing the presentation.

 2. While you time your presentation, do one or more of the following on the Rehearsal toolbar:

  • To move to the next slide, click Next.

  • To temporarily stop recording the time, click Pause.

  • To restart recording the time after pausing, click Pause.

  • To restart recording the time for the current slide, click Repeat.

 3. After you set the time for the last slide, a message box displays the total time for the presentation and prompts you to do one of the following:

  • To keep the recorded slide timings, click Yes.

  • To discard the recorded slide timings, click No.

Slide Sorter view appears and displays the time of each slide in your presentation.

Want more?

Rehearse and time the delivery of a presentation

Set the speed and timing of transitions

Record a slide show with narration and slide timings

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×