Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu Quản lý Tác vụ Access để theo dõi một nhóm các mục công việc mà bạn hoặc nhóm của bạn cần hoàn thành. Bạn cũng có thể tìm kiếm và lọc chi tiết tác vụ, hiển thị hoặc ẩn cột và ánh xạ địa chỉ của chủ sở hữu tác vụ. Xem video này để tìm hiểu thêm về mẫu Access phổ biến này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×