Sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu Tài nguyên Access để theo dõi máy tính, thiết bị office hoặc bất kỳ thứ gì khác thuộc sở hữu hoặc duy trì của mọi người. Xem video này để tìm hiểu thêm về mẫu Access phổ biến này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×