Bảo vệ cơ sở dữ liệu

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Bạn nên luôn lưu giữ bản sao lưu thường xuyên của cơ sở dữ liệu. Bạn có thể muốn xem lại một phiên bản cũ hơn của cơ sở dữ liệu của mình hoặc trong trường hợp có lỗi hệ thống, bạn có thể cần khôi phục công việc của mình.

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Nếu bạn và người cùng nhóm của bạn chia sẻ một cơ sở dữ liệu, trước khi bạn bắt đầu quá trình sao lưu, hãy chắc chắn rằng tất cả người dùng khác đóng phiên bản cơ sở dữ liệu của họ.

 1. Mở cơ sở dữ liệu bạn muốn sao lưu.

 2. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.

 3. Bên dưới Loại Tệp,chọn Lưu Cơ sở dữ liệu Như.

 4. Bên dưới Nâng cao, chọn Sao Lưu Cơ sở dữ liệu, rồi chọn Lưu Dưới dạng.

  Nếu bạn muốn, hãy thay đổi tên tệp sao lưu.

  Mẹo: Khi bạn khôi phục dữ liệu hoặc đối tượng từ bản sao lưu, bạn thường muốn biết sao lưu đến từ cơ sở dữ liệu nào và thời điểm tạo bản sao lưu, vì vậy bạn nên dùng tên tệp mặc định có được cả hai.

 5. Chọn loại tệp cho cơ sở dữ liệu sao lưu, rồi chọn Lưu.

Nếu bạn thấy bất kỳ thông báo nào sau đây, đây là những việc bạn cần làm:

Khôi phục cơ sở dữ liệu

Để khôi phục cơ sở dữ liệu, bạn cần sử dụng bản sao dự phòng của cơ sở dữ liệu đó để thay thế tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, bị sự cố dữ liệu hoặc bị thiếu hoàn toàn.

 1. Đóng cơ sở dữ liệu bị hỏng.

  Biểu tượng của cơ sở dữ liệu trống

 2. Trong File Explorer, đi tới thư mục chứa cơ sở dữ liệu bị hỏng, rồi đổi tên cơ sở dữ liệu đó.

  Mẹo: Trong tên mới, bao gồm tên cơ sở dữ liệu gốc và trạng thái lỗi thời của nó.

 3. Đi tới thư mục chứa tệp sao lưu, rồi sao chép tệp đó.

 4. Dán tệp sao lưu vào thư mục chứa cơ sở dữ liệu bị hỏng.

 5. Đổi tên bản sao lưu tệp sao lưu để khớp với tên của cơ sở dữ liệu gốc. Nếu bạn được nhắc thay thế tệp hiện có, hãy làm như vậy.

Bạn muốn xem thêm?

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng quy trình sao lưu và khôi phục

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×