Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Tùy chỉnh dải băng trong Office dụng của bạn để thêm và sắp xếp các tab hoặc lệnh theo cách bạn muốn.

Ẩn hoặc hiển thị dải băng

 • Để ẩn dải băng, ở cạnh phải của dải băng, chọn dấu ^.

 • Để hiển thị dải băng, chọn tab bất kỳ. Ở cạnh phải của dải băng, chọn biểu tượng ghim Nút Tháo ghim trong Office 2016 để mở dải băng.

Thêm tab và nhóm tùy chỉnh

 1. Chọn Tùy chọn > Tùy > Tùy chỉnh Ribbon.

  • Để thêm tab mới vào dải băng, chọn Tab Mới.

  • Để loại bỏ một tab, trong danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy chọn tab đó. Sau đó, chọn Loại bỏ.

  • Để thêm nhóm tùy chỉnh vào tab, hãy chọn tab bạn muốn thêm nhóm vào, rồi chọn Nhóm Mới.

  • Để đổi tên tab hoặc nhóm, hãy chọn tab hoặc nhóm, chọn Đổi tên ,nhập tên hiển thị cho nhóm, rồi chọn OK.

  • Để thêm lệnh vào nhóm tùy chỉnh, hãy chọn nhóm đó. Sau đó, trong danh sách Chọn lệnh từ, chọn một lệnh và chọn Thêm.

 2. Khi bạn hoàn tất, chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Tùy chỉnh ribbon trong Office

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Mỗi Ứng dụng Office có một dải băng, giống như thế này trong Word 2016.

Mỗi dải băng đều có các tab, như Trang đầuChèn.

Tab được sắp xếp theo nhóm, như Bảng tạm, Phông chữvà Đoạn văn.

Để bung rộng một menu và xem thêm các lệnh khác, hãy chọn nút nhỏ này.

Để tùy chỉnh dải băng, chọn Tệp.

Chọn Tùy chọn, rồi chọn Tùy chỉnh Dải băng.

Các lệnh nằm ở bên trái, còn tab ở bên phải.

Bạn có thể thấy các nhóm tab Trang đầu như Bảng tạm, Phôngchữ và Đoạn văn.

Để thêm một nhóm mới, hãy chọn Nhóm Mới và đặt tên cho nhóm đó.

Bạn có thể đổi tên bất kỳ dải băng, tab hoặc nhóm nào.

Để thêm lệnh, hãy chọn tên lệnh, rồi chọn Thêm.

Để xem tất cả lệnh, bao gồm lệnh không có trên dải băng, hãy chọn Chọn lệnh từ đó, rồi chọn Tất cả Lệnh hoặc Lệnh Không có trên Dải băng.

Bạn có thể thêm lệnh vào nhiều vị trí nếu muốn.

Để xóa nhóm hoặc lệnh, hãy chọn lệnh đó, rồi chọn Loại bỏ.

Di chuyển lệnh, nhóm hoặc tab theo cùng một cách. Chọn mục đó, rồi sử dụng các phím mũi tên.

Ví dụ: di chuyển nhóm này lên đầu tab Trang đầu để nhóm sẽ xuất hiện ở phía xa bên trái.

Để quay lại dải băng ban đầu hoặc sửa lỗi, hãy chọn Đặt lại.

Khi bạn hoàn tất, hãy chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×