Tạo báo cáo

Tạo báo cáo cơ bản

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Lưu ý: Thông tin trên Trang này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Các ứng dụng Access trên web không hỗ trợ báo cáo.

Trước khi bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu của mình với người khác, hãy đặt thông tin theo định dạng dễ hiểu. Xem, định dạng và tóm tắt thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn với báo cáo.

  1. Trong ngăn dẫn hướng , hãy chọn nguồn bản ghi.
    Nguồn bản ghi của báo cáo có thể là bảng hoặc truy vấn có tên. Nó phải chứa tất cả các hàng và cột dữ liệu mà bạn muốn đưa vào báo cáo.

  2. Trên tab tạo , chọn công cụ báo cáo bạn muốn sử dụng và, để tạo báo cáo, hãy làm theo mọi hướng dẫn.

Công cụ báo cáo

Mô tả

Báo cáo

Tạo một báo cáo đơn giản, bảng có chứa tất cả các trường trong nguồn bản ghi mà bạn đã chọn trong ngăn dẫn hướng .

Thiết kế Báo cáo

Mở báo cáo trống ở dạng xem thiết kế , sau đó thêm các trường và điều khiển bạn cần.

Báo cáo Trống

Mở báo cáo trống trong dạng xem bố trí , rồi chọn trường để thêm từ danh sách trường.

Trình hướng dẫn Báo cáo

Làm theo hướng dẫn để xác định các trường, nhóm và sắp xếp các tùy chọn, và bố trí.

Nhãn

Chọn kích cỡ nhãn tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, những trường mà bạn muốn bao gồm trong báo cáo và cách bạn muốn chúng được sắp xếp.

Thêm nhóm, sắp xếp hoặc tổng cộng vào các trường trong báo cáo

  1. Trong dạng xem thiết kế, mở báo cáo.

  2. Nếu ngăn nhóm, sắp xếp và tổng cộng chưa được mở, trên tab thiết kế , hãy chọn nhóm & sắp xếp.

  3. Chọn Thêm nhóm hoặc Thêm một sắp xếp, rồi chọn trường bạn muốn nhóm hoặc sắp xếp.

  4. Để đặt thêm tùy chọn và thêm tổng cộng, trên dòng nhóm hoặc sắp xếp, hãy chọn xem thêm.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo một báo cáo gộp nhóm hoặc tóm tắt

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×