Tạo biểu mẫu

Tạo biểu mẫu dẫn hướng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Lưu ý: Thông tin trên trang này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Ứng dụng Access trên web không hỗ trợ biểu mẫu dẫn hướng.

Nếu bạn thường dùng cùng một bộ biểu mẫu và báo cáo, hãy tạo một biểu mẫu dẫn hướng để nhóm chúng lại với nhau. Bạn sẽ có mọi thứ mình cần trong tầm tay.

 1. Mở cơ sở dữ liệu trên máy tính nơi bạn muốn thêm biểu mẫu dẫn hướng.

 2. Trên tab Tạo, trong nhóm Biểu mẫu, chọn Dẫn hướng. Sau đó, chọn kiểu biểu mẫu dẫn hướng bạn muốn.

Thêm biểu mẫu hoặc báo cáo vào biểu mẫu dẫn hướng

 1. Kéo biểu mẫu hoặc báo cáo từ ngăn Dẫn hướng đến tab Thêm mới.
  Access thêm biểu mẫu hoặc báo cáo vào Biểu mẫu Dẫn hướng mới.

 2. Thực hiện lại việc này đối với bất kỳ biểu mẫu hoặc báo cáo nào khác mà bạn muốn thêm.

 3. Chọn Lưu Biểu tượng Lưu .

 4. Nhập tên cho biểu mẫu, rồi chọn OK.
  Biểu mẫu được lưu và tên biểu mẫu sẽ xuất hiện trên tab phía trên biểu mẫu.

Thay đổi nhãn trên biểu mẫu dẫn hướng

Khi bạn tạo biểu mẫu dẫn hướng mới, Access sẽ thêm nhãn mặc định và đặt tên là "Biểu mẫu Dẫn hướng". Thay đổi nhãn thành nội dung mô tả hơn.

 1. Chọn nhãn biểu mẫu, rồi để bắt đầu chỉnh sửa, hãy chọn lại nhãn đó.

  Đoạn mã màn hình biểu mẫu dẫn hướng

 2. Chỉnh sửa nhãn cho phù hợp với nhu cầu của bạn, rồi nhấn Enter.

Áp dụng chủ đề trực quan cho biểu mẫu hoặc báo cáo dẫn hướng

Cá nhân hóa cơ sở dữ liệu của bạn và giúp dễ dàng tìm thông tin bằng cách thay đổi màu sắc và phông chữ được sử dụng trong tất cả các biểu mẫu và báo cáo của bạn. Thử một chủ đề được phối màu hoặc tạo chủ đề của riêng bạn.

 1. Trên tab Trang đầu, chọn Dạng xem > trí .

 2. Trên tab Thiết kế, chọn Chủ đề.

  • Để xem một chủ đề trông như thế nào, hãy tạm dừng trên chủ đề đó.

  • Để thay đổi tất cả màu và phông chữ, hãy chọn một chủ đề.

  • Để chỉ thay đổi màu, hãy chọn Màu, rồi chọn một màu.

  • Để chỉ thay đổi phông chữ, chọn Phông chữ, rồi chọn một kiểu văn bản.

Đặt biểu mẫu dẫn hướng làm biểu mẫu hiển thị mặc định

Biểu mẫu dẫn hướng tạo ra một trang chủ tiện dụng cho một cơ sở dữ liệu, vì vậy hãy cân nhắc việc tự động mở nó mỗi lần bạn mở cơ sở dữ liệu.

 1. Chọn Tùy chọn Tệp > dạng xem > dữ liệu hiện tại.

 2. Bên dưới Tùy chọn Ứngdụng, chọn mũi tên trong hộp Biểu mẫu Hiển thị, rồi chọn biểu mẫu dẫn hướng mới.

 3. Chọn OK để hoàn tất.

 4. Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn Lưu Biểu tượng Lưu .

 5. Đóng, rồi mở lại cơ sở dữ liệu.
  Biểu mẫu dẫn hướng mở cùng lúc để biểu mẫu và báo cáo thường dùng của bạn sẽ luôn trong tầm tay bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo biểu mẫu dẫn hướng

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×