Outlook cho Mac

Tạo chữ ký email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tạo chữ ký tùy chỉnh có thể được tự động thêm vào thông điệp email của bạn. Chữ ký email có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn.

  1. Chọn email mới.

  2. Chọn chữ ký> chữ ký.

  3. Chọn + và nhập tên cho chữ ký.

  4. Bên dưới chữ ký, nhập chữ ký của bạn và định dạng nó theo cách bạn muốn.

  5. Bên dưới thư mới, chọn chữ ký của bạn.

  6. Chọn vòng tròn màu đỏ ở phía trên bên trái để đóng.

  7. Chọn email mới để xem chữ ký mà bạn đã tạo.

Bạn muốn thêm nữa?

Trợ giúp Outlook 2016 cho máy Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×