Outlook cho Mac

Tạo danh sách liên hệ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Trong Outlook for Mac, bạn có thể tạo một danh sách liên hệ để cho phép bạn và người khác gửi email cho tất cả mọi người trong danh sách mà không cần phải nhập địa chỉ email của từng người.

Tạo danh sách liên hệ

  1. Chọn biểu tượng mọi người , rồi chọn danh sách liên hệ mới.

  2. Chọn + Thêm để thêm ai đó vào danh sách liên hệ và nhập tên của họ.

    Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email, hoặc thậm chí là một danh sách liên hệ.

  3. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy chọn lưu & đóng.

Gửi email đến một danh sách liên hệ

  1. Chọn biểu tượng thư , rồi chọn email mới.

  2. Trên dòng tới , hãy nhập tên danh sách liên hệ.

    Tất cả mọi người trong danh sách liên hệ sẽ nhận được email.

Bạn muốn thêm nữa?

Trợ giúp Outlook 2016 cho máy Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×